• edunsaajat -- Kuka sai Veikkauksen häviöasiakkaiden rahat -- ja miksi sai? -- Veikkaus Oy on liikevaihdoltaan Suomen suurin yritys, jonka koko varallisuus ja taloudellinen tulos muodostuu rahapeleissään epäonnistuneiden asiakkaiden häviämistä rahoista. Veikkaus ei kuitenkaan ole itsenäinen yritys. Päätösvalta on edunsaajien antamasta poliittisesta tuesta riippuvaisilla poliitikoilla, jotka yhdessä suurimpien edunsaajien kanssa päättävät keskenään kuinka häviörahoja kerätään ja kenelle niitä viranomaistoimin jaetaan. Tämä purkamattomaksi rakennettu valtajärjestelmä on rakenteellisen korruption ylivoimaisesti laajin ja pitkäaikaisin suomalainen ilmentymä. Talvisodan päättymisvuodesta 1940 alkaen se on toiminut ministereiden, virkamiesten sekä poliitikkojen ja muiden edunsaajien etujen yhdistäjänä todella hyvin.

  Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön jakamia häviörahoja vastaanottavat järjestöt, yhdistykset ja säätiöt eivät omien etujensa menettämisen pelossa voi vieläkään vastustaa Veikkauksen tekaistun "monopolin" avulla järjestetyllä määräävän markkina-aseman väärinkäytöllä (SEUT 102, SEUT 106 ja SEUT 107), harhaanjohtavalla mainonnalla ja rikoslain tarkoittamaa törkeää kiskontaa merkitsevillä moninkertaisilla ylihinnoilla harjoittamaa rahankeruuta (finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001). Eivät voi, vaikka nämä häviörahojen saajat ovat työkseen auttamassa törkeän kiskonnan vuoksi suuriin vaikeuksiin joutuneita Veikkauksen häviöasiakkaita! Onkin syytä kysyä kasvaako Suomessa banaaneja vai onko täällä ikiroutaa, sillä tämän kansalaisia raskaasti eriarvoistavan rakennelman voisivat purkaa ainoastaan ne, joiden perusteettomien etujen turvaamiseksi suomalainen korruptiojärjestelmä on luotu.

  Tässä ovat yksityiskohtaiset tiedot häviörahojen saajista (edunsaajat) ja jaetuista määristä viiden vuoden ajalta. Päätösprosessissa mukana olevat suurimmat häviörahojen saajat keräsivät kukin yli 20 miljoonaa euroa mutta markkinatalousjärjestelmän ulkopuolelle tekaistulla monopoliväitteellä kilpailukyvyttömäksi järjestetty Veikkaus Oy on jo kuihtuva kriisiyhtiö. Rahat loppuvat siksi pian muiltakin kuin Veikkauksen etuasiakkaiksi kutsumilta häviöasiakkailta. Lopullinen valta onkin häviöasiakkailla, mikäli he osaavat erityisesti äänestäjinä yhdistää voimansa rakenteellista korruptiota ja sen mahdollistavaa arpajaislakia vastaan. -- Nämä tiedot on antanut sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi stea.fi).
   

 • fisse -- Veikkaus Oy -- rakenteellisen korruption tärkein pelinappula -- Aluksi hyödyllisin asia lyhyesti: vedonlyönnin voitolliseksi tekevät tiedot ovat saatavana. Toiseksi tärkeintä on tietää, että Veikkaus Oy on rakenteellisen korruption laajin ja pitkäaikaisin ilmentymä Suomessa. Kun Veikkauksen tekaistuun "monopoliin" ja rakenteelliseen korruption perustuvaa toimintaa ei ole vieläkään määrätty lopetettavaksi, juuri mikään muukaan koko yhteiskunnassa ei mene lain ja tosiasioiden edellyttämällä tavalla. Tämän laittoman rakennelman merkittäviä ylläpitäjiä ovat myös toimittajat ja vieläkin enemmän ne, jotka harhaanjohtamalla tai pakottamalla määräävät toimittajia esittämään asiat toisin kuin ne ovat. Tähän on Veikkauksen ja arpajaislain innostamana koottu joitakin tietoja, joiden esittämiselle on rakenteellisen korruption nimissä yritetty asettaa esteitä. -- Fisse on kissan nimi ja tanskan kielen sana, joka tarkoittaa vittua.
   

Veikkaus

Suomi on rakenteellisen korruption mallimaa ja Veikkaus on rakenteellisen korruption laajin ilmentymä. Tässä kerrotaan tärkeimmän vedonlyöntiin liittyvän tiedon lisäksi nukkehallituksen toiminnasta rahan keräämiseksi rakenteellisen korruption ylläpitämistä varten, Euroopan Unionin päättäjien ja kaikkien suomalaisten joutumisesta oman hallituksensa harhaanjohtamaksi ja annetaan yksityiskohtaisen täydelliset tiedot suomalaisen korruptiojärjestelmän yhteisöllisistä edunsaajista viiden vuoden ajalta. Kuka sai Veikkauksen häviöasiakkaiden häviörahat, kuinka paljon sai, milloin sai ja kuinka paljon oli pyytänyt. Tiedot suuruusjärjestyksessä ja aakkosjärjestyksessä linkkeineen. Arpajaislakia koskeva hallituksen esitys ja kuinka se osoittaa Veikkauksen rahankeruun olevan rakenteellisen korruption mahdollistamilla moninkertaisilla ylihinnoilla toteutettua törkeää kiskontaa ja rahanpesua yhdessä hallituksen, sille uskollisten virsumiesten ja Veikkauksen häviöasiakkaiden häviörahat saaneiden suurimpien edunsaajien kanssa. Kaikille soveltuvia yksinkertaisia puolustautumiskeinoja voi alkaa käyttää heti.

 1. arpajaislaki.html -- Arpajaislaki rakenteellisen korruption työrukkasena -- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 135/2021 vp on loistava näyte nukkehallituksen ja virsumiesten alaluokkaisen heikkolaatuisesta toiminnasta. Lakiehdotuksen tarkoitus on johtaa Euroopan Unionin päättäjiä harhaan, jotta Unionin tuomioistuin ei määräisi Veikkauksen tekaistua "monopolia" purettavaksi. Suomessa olevat AINOAT rahapeliongelmat ovat Veikkaus Oy:n rakenteelliseen korruptioon ja tekaistuun "monopoliin" perustuva törkeä kiskonta markkinahintaan verrattuna moninkertaisin hinnoin, nukkehallituksen rahapeliriippuvuus sekä sellaisten tosiasioiden peittely rahan keräämiseksi rakenteelliseen korruptioon perustuvan rahankeruujärjestelmän ylläpitoa varten. Lyhyesti ja selvästi sanottuna sellainen toiminta on ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta, jota tekijöiden yhteiskunnallinen asema ei lievennä, vaan pahentaa. Kuvitteellisetkin ongelmat katoavat helpoimmin ja alhaisimmin kustannuksin kun törkeä kiskonta lopetetaan, juonitellen kerätyt rahat palautetaan, suunnitelmataloudesta luovutaan ja Euroopan Unionin viimeinen tekaistu "rahapelimonopoli" (Veikkaus Oy) puretaan niin että Suomesta tulee markkinatalousmaa. O-positiolla on nyt todella tärkeä tehtävä suomalaisten oikeuksien puolustajana, kun nukkehallituksen komentelemat etuuskunnan kansanedunsaajat yrittävät arpajaislain avulla harhaanjohtaen estää Euroopan Unionin tuomioistuinta määräämästä Veikkauksen tekaistua "monopolia" purettavaksi. Ahvenanmaalainen PAF toimii jo ruotsalaisen pelilisenssin alla Ruotsissa.
   
 2. puolustautuminen.html -- Puolustautuminen nukkehallituksen laittomuuksia vastaan -- Sisäasiainministeriön oivallinen lausunto SM-2005-00826/Tu-523 käynnisti toiminnan, joka on tuottanut rahaa muutamille yksittäisille henkilöille paljon enemmän kuin mikään "sijoittamiseksi" kutsuttu toiminta olisi tuottanut. Verottomasti ja ilman paperitöitä. Tämä pysyvästi lailliseksi vahvistettu toimintatapa sopii yhtä hyvin sellaiselle, joka aloittaa yhdellä eurolla kuin sellaiselle, joka lyö vetoa jo miljoonalla eurolla päivässä. Lausunnon ovat allekirjoittaneet yksikön päällikkö, hallitusneuvos Jouni Laiho ja ylitarkastaja Janne Kaukonen helmikuussa 2005. Näin suojaudutaan nykyisen nukkehallituksen ja sille uskollisten virsumiesten pyörittämää laitonta toimintaa vastaan.
   
 3. ulkomaisen_vedonlyonnin_edistaminen.html -- Ulkomaisen vedonlyönnin edistäminen -- Oy Tippaustoimisto Ab (myöhemmin Veikkaus Oy) on vuodesta 1939 alkaen tehnyt arvokasta työtä ulkomaisen vedonlyönnin edistämiseksi Suomessa. Tämän seurauksena lähes kaikki Veikkauksen pelikohteet ovat nykyisin muita kuin suomalaisia otteluita ja niiden tuloksista voidaan lyödä vetoa helposti muuallakin kuin Suomessa. Kovin kauas ei kuitenkaan tarvitse mennä. Ei edes kioskille asti, sillä eräät meistä ovat ottaneet itse vastaan vetoja samoista otteluista korotetuilla kertoimilla. Tehtävä on helppo, koska Veikkaus kumppaneineen on esivalinnut vedonlyönnin kohteeksi parhaiten sopivat ottelut ja on asettanut niihin alhaiset kertoimet. Niin alhaiset, että asiamiespalkkioidenkin maksamisen jälkeen syntyy varmasti voittoa. Yksityisyrittäjän laillinen toiminta perustuu seuraavaan havaintoon: jos Veikkaus voittaa vaikka maksaa asiamiespalkkioita, jokainen voi tehdä laillisesti saman suuremmillakin kertoimilla, kunhan vedonlyönnin järjestämisen sijasta myy ennustuksia ja antaa ennustuksilleen takuun. Tämä arpajaislain soveltamisalueen ulkopuolinen toimintatapa on taloudellisesti varmasti kannattava, koska Veikkauksen kertoimista lasketulle niinsanotulle palautukselle on asetettu asiamiesten voitollisen pelaamisen estämiseksi yläraja. Veikkauksen itse esittämä todella loistokas vaatimus on, että ulkomaisten yritysten kertoimien pitää olla Veikkauksen kertoimia suuremmat ja että tästä on määrättävä lailla! Tämän tehokkaammin ulkomaista vedonlyöntiä ei kukaan voisikaan edistää mutta paras vaihtoehto on toisinaan lähintäkin kioskia lähempänä.
   
 4. verottaolo.html -- Verottaolo sopii kaikille suomalaisille -- Verottaolo on Suomen hallituksen suosittelema uusi elämäntapa niin köyhien suurelle enemmistölle kuin rikkaiden pienelle vähemmistöllekin. Älä tee oikeaa työtä äläkä maksa veroja, vaan pelaa Veikkauksen ja PAF:n pelejä. Verottaolo pelastaa nukkehallituksen -- tai niin se ainakin kuvittelee. RAHAPELIEN KAUTTA HUOMAAMATTOMASTI PERITTÄVÄÄ KÖYHÄLISTÖVEROA (ghetto tax) TARVITAAN POLIITIKKOJEN, VIRKAMIESTEN, TOIMITTAJIEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISEN KONEISTON VOITELEMISEEN, JOTTA TUO JENGIKSI (gang) JÄRJESTÄYTYNYT JOHTAVA ALALUOKKA OSAA TOIMIA AUTOMAATTISESTI TOINEN TOISTENSA EDUKSI. PURKAMATTOMAKSI RAKENNETTU JOHTAVAN ALALUOKAN ETUJÄRJESTELMÄ ON PARAS MAHDOLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MYÖS VOITOLLISESTI PELAAVILLE VEDONLYÖJILLE. TULOISTA EI TARVITSE ILMOITTAA KENELLEKÄÄN EIKÄ VEROJA TARVITSE MAKSAA. VEROTALOSTA TULI NÄIN VEROTTAOLO. Vedonvälittäjätiedot on tarkoitettu ruotsinsuomalaisille.
   anttalainen.com Helsinki Finland Europe (2837) -- | english | contact | fashion | next_life_english | offshore | trump | suomi | luettelot | galleria | lopettaneet | kartta | kunta | messut | muut | suorahaku | tilauskeskus | next_life_suomi | stereokuvat | veikkaus | edunsaajat | fisse | yhteystiedot |


ID0631: FFUDGSHWGHHLTCEQCCME