anttalainen.com/suomi/next_life_suomi

 

Next Life -- ja mitä se tarkoittaa nyt

Vedonlyönnin Next Life -vihjepalvelu on jälleen avattu. Ei kuitenkaan yleisesti, vaan pikemminkin yksityisesti tai ainakin määrältään hyvin rajoitetusti, jopa lähes huomaamattomasti. Tähän ovat vaikuttaneet voimakkaasti Veikkaus Oy:n toimenpiteet, joilla voitollista vedonlyöntiä on pyritty estämään niin, että häviörahat kerätään sosiaalisia haittoja aiheuttaen kaikkein pienimmiltä vedonlyöjiltä ja ammattilaiset ohjataan ulkomaille jopa fyysisesti. Kun Euroopan Unionin edustamaa laillista esivaltaa vastaan niskoitteleva Suomen hallitus sisäasiainministeriön virkamiehineen ja esityksineen arpajaislain muuttamisesta on samaan aikaan asettanut tavoitteekseen Unionin päättäjien harhaanjohtamisen -- jotta Unionin tuomioistuin ei määräisi Veikkauksen kuvitteellista monopolia purettavaksi -- vedonlyöntiä laillisena ammattinaan harjoittavat henkilöt ovat etsineet ja löytäneet uusia toimintatapoja laillisten oikeuksiensa turvaamiseksi. Omaisuuden suojaan ja elinkeinovapauteen puuttuva hallituksen esitys HE 135/2021 vp 23.09.2021 rikkoo rajusti EU-oikeutta sekä Suomen perustuslain takaamia perusoikeuksia. Tilanne Suomessa on valitettavasti näin huono, koska Unionin jäsenmaista ainoastaan Suomi toimii markkinatalousjärjestelmän ulkopuolella. Euroopan Unionin tuomioistuimelle onkin esitettävänä useita raskaita perusteita rakenteelliseen korruptioon perustuvan suomalaisen järjestelmän purkamiseksi. Jos kuitenkin kävisi niin huonosti, että kommunistiseen ajatteluun kuuluvaa suunnitelmataloutta ylläpitävä Suomen "valtiojohto" onnistuisi harhaanjohtamaan EU:n päättäjiä, olisi hyvin tärkeää saada hallitus tekemään myös peltiämpäreiden ja lypsyjakkaroiden valmistusta koskevat 5-vuotissuunnitelmat Veikkauksen rahankeruusuunnitelman lisäksi.

  1. vedonlyonti.html -- Next Life on tänään todellisuutta -- Vain muutamat meistä voittavat vedonlyönnissä enemmän kuin häviävät. Siksi tätä uudelleen avattavaa Next Life -vihjepalvelua tarvitaan. Kaikki eivät tarvitse. Vain nuo muutamat tarvitsevat. Yhteystiedot, tarjolla olevat tiedot ja tietojen toimitustapa ovat yli kahdenkymmenen vuoden aikana muuttuneet mutta palvelun tarkoitus on muuttumaton: VEDONLYÖJIEN ASIALLA. Ne asiat ovat sekä pieniä että suuria. Näin toimitaan uudessa ympäristössä.
     anttalainen.com Helsinki Finland Europe (2837) -- | english | contact | fashion | next_life_english | offshore | trump | suomi | luettelot | galleria | lopettaneet | kartta | kunta | messut | muut | suorahaku | tilauskeskus | next_life_suomi | stereokuvat | veikkaus | edunsaajat | fisse | yhteystiedot |


ID0631: URJDYKGUIEXLNCFRMQYM