• luettelot -- Linkkiluetteloita huviksi ja hyödyksi -- Helsingin galleriat. Suomen, Ranskan, Espanjan ja Italian kartta. Kaikki Suomen kunnat. Suomen messut ja messukeskukset. Johtajien ja asiantuntijoiden suorahaku. KTK-tilauskeskukset.
   

 • next_life_suomi -- Next Life -- ja mitä se tarkoittaa nyt -- Vedonlyönnin Next Life -vihjepalvelu on jälleen avattu. Ei kuitenkaan yleisesti, vaan pikemminkin yksityisesti tai ainakin määrältään hyvin rajoitetusti, jopa lähes huomaamattomasti. Tähän ovat vaikuttaneet voimakkaasti Veikkaus Oy:n toimenpiteet, joilla voitollista vedonlyöntiä on pyritty estämään niin, että häviörahat kerätään sosiaalisia haittoja aiheuttaen kaikkein pienimmiltä vedonlyöjiltä ja ammattilaiset ohjataan ulkomaille jopa fyysisesti. Kun Euroopan Unionin edustamaa laillista esivaltaa vastaan niskoitteleva Suomen hallitus sisäasiainministeriön virkamiehineen ja esityksineen arpajaislain muuttamisesta on samaan aikaan asettanut tavoitteekseen Unionin päättäjien harhaanjohtamisen -- jotta Unionin tuomioistuin ei määräisi Veikkauksen kuvitteellista monopolia purettavaksi -- vedonlyöntiä laillisena ammattinaan harjoittavat henkilöt ovat etsineet ja löytäneet uusia toimintatapoja laillisten oikeuksiensa turvaamiseksi. Omaisuuden suojaan ja elinkeinovapauteen puuttuva hallituksen esitys HE 135/2021 vp 23.09.2021 rikkoo rajusti EU-oikeutta sekä Suomen perustuslain takaamia perusoikeuksia. Tilanne Suomessa on valitettavasti näin huono, koska Unionin jäsenmaista ainoastaan Suomi toimii markkinatalousjärjestelmän ulkopuolella. Euroopan Unionin tuomioistuimelle onkin esitettävänä useita raskaita perusteita rakenteelliseen korruptioon perustuvan suomalaisen järjestelmän purkamiseksi. Jos kuitenkin kävisi niin huonosti, että kommunistiseen ajatteluun kuuluvaa suunnitelmataloutta ylläpitävä Suomen "valtiojohto" onnistuisi harhaanjohtamaan EU:n päättäjiä, olisi hyvin tärkeää saada hallitus tekemään myös peltiämpäreiden ja lypsyjakkaroiden valmistusta koskevat 5-vuotissuunnitelmat Veikkauksen rahankeruusuunnitelman lisäksi.
   

 • stereokuvat -- Stereovalokuvista -- Näin katsot kolmiulotteisia stereovalokuvia ilman apuvälineitä. Paljon parempi kuin yksikään samaan tarkoitukseen kehitetty laite. Tämän menetelmän voi oppia hetkessä, jonka jälkeen ympäristö pienistä tavaroista maisemiin asti saa uusia merkityksiä. Laajat ohjeet hyöty- ja huvikäyttöä varten.
   

 • veikkaus -- Veikkaus -- Suomi on rakenteellisen korruption mallimaa ja Veikkaus on rakenteellisen korruption laajin ilmentymä. Tässä kerrotaan tärkeimmän vedonlyöntiin liittyvän tiedon lisäksi nukkehallituksen toiminnasta rahan keräämiseksi rakenteellisen korruption ylläpitämistä varten, Euroopan Unionin päättäjien ja kaikkien suomalaisten joutumisesta oman hallituksensa harhaanjohtamaksi ja annetaan yksityiskohtaisen täydelliset tiedot suomalaisen korruptiojärjestelmän yhteisöllisistä edunsaajista viiden vuoden ajalta. Kuka sai Veikkauksen häviöasiakkaiden häviörahat, kuinka paljon sai, milloin sai ja kuinka paljon oli pyytänyt. Tiedot suuruusjärjestyksessä ja aakkosjärjestyksessä linkkeineen. Arpajaislakia koskeva hallituksen esitys ja kuinka se osoittaa Veikkauksen rahankeruun olevan rakenteellisen korruption mahdollistamilla moninkertaisilla ylihinnoilla toteutettua törkeää kiskontaa ja rahanpesua yhdessä hallituksen, sille uskollisten virsumiesten ja Veikkauksen häviöasiakkaiden häviörahat saaneiden suurimpien edunsaajien kanssa. Kaikille soveltuvia yksinkertaisia puolustautumiskeinoja voi alkaa käyttää heti.
   

 • yhteystiedot -- Yhteystiedot -- Tekniikan sähköpostiosoite, muut tekniikan yhteystiedot, tuotteet ja palvelut, murtamaton salakirjoitus, selaimella toimiva salausohjelma ja disclaimer. -- DI Osmo Anttalainen M.Sc.(E.E.) et al. Helsinki.
   anttalainen.com Helsinki Finland Europe (2837) -- | english | contact | fashion | next_life_english | offshore | trump | suomi | luettelot | galleria | lopettaneet | kartta | kunta | messut | muut | suorahaku | tilauskeskus | next_life_suomi | stereokuvat | veikkaus | edunsaajat | fisse | yhteystiedot |


ID0631: KFPENFQKJBKGCGKYITCR