HOME -- ETUSIVU -- anttalainen.com

BOOKMAKERS, SPORTS BETTING MUTUAL FUNDS, NEWSPAPERS, PROFESSIONAL SPORTS GAMBLERS, MEMBERS OF LEGAL SYNDICATES AND SPORTS BETTING CONSULTANTS. LIST OF PRESELECTED FOOTBALL (SOCCER) MATCHES.

Suomen hallitus poisti Veikkauksen yksinoikeuden

Rahapelien järjestämistä koskevaa ylintä päätösvaltaa Suomessa käyttävä Euroopan Unionin tuomioistuin on tehnyt päätöksen, jossa määritellään laillisen rahapelimonopolin tunnusmerkit ja todetaan Veikkauksen tapaan järjestetyt rahapelit laittomiksi sekä siksi purettaviksi (Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 78/10). Päätös perustui tuomioistuimen havaintoon, ettei yhdelläkään monopoliksi väitetyllä yrityksellä ollut yksinoikeutta kaikkiin rahapeleihin ja ettei väitettyä monopolia ollut siksi lainkaan olemassa. Koska laittomien rahapelien purkamisvaatimus oli tehty Saksaa koskevana, Saksan suurin yksityinen vedonvälittäjä pystyi päätöksen seurauksena avaamaan nopeasti noin 1100 katutason myymälää Euroopan Unionin alueelle (tipico-wettshop.com).

Velvollisuus noudattaa Euroopan Unionin tuomioistuimen päätöksiä ja päätöksissä ilmaistuja periaatteita, koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Siis myös Suomea. Veikkaus, Fintoto ja RAY kuitenkin jatkoivat laitonta toimintaansa yli kuuden (6) vuoden ajan, kunnes nuo olemattomat "monopolit" päätettiin Euroopan Unionin harhauttamiseksi yhdistää Veikkaus-nimiseksi monopoliksi ilman laillista oikeutta sellaisen uuden monopolin luomiseen. Koska ahvenanmaalainen PAF unohtui, peittelytoimet epäonnistuivat pahoin.

On kiistaton tosiasia, että Suomen hallitus ylläpitää vielä kymmenenkin vuotta Euroopan Unionin tuomioistuimen päätöksen jälkeen kahta kuvitteellista "rahapelimonopolia", joista kummallakaan ei ole yksinoikeutta kaikkiin rahapeleihin. Tarkasti juuri siten kuin Euroopan Unionin tuomioistuin on edellämainitussa päätöksessään kuvitteellisten "rahapelimonopolien" purkamisvelvollisuudesta todennut, Suomen hallitus on näin omilla toimenpiteillään poistanut Veikkauksen yksinoikeuden -- jota ei edes ole ollut koskaan olemassa.

Veikkaus ja PAF kuihtuvat

Rakenteelliseen korruptioon yhdistetty harhaanjohtava mainonta ja tekaistut väitteet sosiaalisten haittojen torjumisesta kuvitteellisen monopolin mahdollistamilla ylihinnoilla ovat tehonneet suomalaisiin hyvin mutta jo huomenna kaikki voi olla toisin. Veikkauksen ja PAF:n yksinoikeuden puuttumisen vuoksi kuka tahansa pystyy halutessaan lopettamaan näiden kuvitteellisten "rahapelimonopolien" nykyisen kaltaisen toiminnan ottamalla yhteyttä Euroopan Unionin toimielimiin.

Ylipääsemätön lisäongelma on, että Suomen hallituksen ylläpitämällä PAF:lla (paf.se) on myös ruotsalainen pelilisenssi. Jos nyt peittelyä yritettäisiin jatkaa yhdistämällä Veikkaus ja PAF, Ruotsin kaatunut "monopoli" Svenska Spel saisi todella hyvän syyn vaatia pääsyä Suomen markkinoille -- varsinkin kun Suomen hallitus kerää rahaa ruotsalaisilta vedonlyöjiltä mutta Ruotsin hallitukselle ei ole vielä annettu vastaavaa oikeutta Suomessa!

Tapahtuipa tässä lain ja rakenteellisen korruption välisessä taistelussa mitä hyvänsä, uudenlaisia paikallisia ja maailmanlaajuisia mahdollisuuksia on avautumassa kaikille suomalaisillekin. Vedonlyönnin vihjepalvelu on siksi päätetty käynnistää uudelleen.

NextLife

Pitkän tauon aikana yhteystiedot, tarjolla olevat tiedot ja tietojen toimitustapa ovat muuttuneet mutta palvelun tarkoitus on muuttumaton: VEDONLYÖJIEN ASIALLA. Ne asiat ovat sekä pieniä että suuria. Veikkauksen pitkävetoon voi osallistua yhdellä eurolla, menestyvän syndikaatin toimintaan pääsee mukaan noin kahdella miljoonalla eurolla ja yhteen jalkapallo-otteluun saatetaan sijoittaa satakin miljoonaa euroa. Jotakin on siis tulossa sekä pienestä että suuresta syystä. Katsotaanpa kuitenkin ensin vanhaa NextLife-mainosta. Näin mainostin vedonlyönnin puhelinvihjepalveluani Veikkaaja-lehdessä vuonna 1997.Veikkaus: Afrikan neekeri ei veikkaa

Vertailukohteeksi voidaan ottaa Veikkaus Oy:n vanha mainos. Kuuluisassa mainoksessaan "Ainoastaan Afrikan neekeri ei VEIKKAA", Veikkaus Oy kertoo asiat tähänkin päivään sopivin selvin sanoin: Veikkaus jatkuu jälleen. Nyt ovat kohteina jännät pallopelit. Sen sijaan mainoksen väite, että Kaikki toiset veikkaavat ja saavat VEIKKAUSVOITTOJA ei ole totta. Vain muutamat meistä voittavat enemmän kuin häviävät. Siksi tätä uudelleen avattavaa vihjepalvelua tarvitaan. Kaikki eivät tarvitse. Vain nuo muutamat tarvitsevat.
 

Sisäasiainministeriö: yksinoikeutta ei ole

Veikkauksen monet mainoskampanjat ovat olleet suorastaan loistavia -- vaikkakin vahingossa -- mutta parhainta aineistoa tuottaa kuitenkin Suomen sisäasiainministeriö. Sen poliisiosaston arpajais- ja asehallinto on Veikkauksen toiminnan lainmukaisuuden valvojana antanut yksikön päällikön, hallitusneuvos Jouni Laihon allekirjoittaman oivallisen lausunnon. Veikkauksen toimintaa valvovan sisäasiainministeriön kirjallisen lausunnon mukaan ennustustoiminta ei kuulu arpajaislain soveltamisalaan. Siinä he ovat täysin oikeassa.

Pitkäveto ja ennustaminen tarkoittavat samaa asiaa. Ennustaja myy esimerkiksi ennustuksen, että jokin jalkapallo-ottelu ei pääty kotivoittoon ja palauttaa rahat sekä maksaa vahingonkorvauksia mikäli ennustus menee väärin. Olemassaolonsa rakenteelliseen korruptioon perustavalla Veikkaus Oy:llä ei täten ole eikä ole koskaan ollut laillista yksinoikeutta rahapelien järjestämiseen Suomessa. Joka muuta väittää, osoittakoon ettei asia ole niin kuin se on. Ennustusten myynti on ja on aina ollut kaikille sallittua laillista liiketoimintaa, kuten sisäasiainministeriö on allaolevassa lausunnossaan todeksi vahvistanut.
Sisäasiainministeriön lausunto pitkävedosta


Veikkauksen asiamiespelit

Vaikka Veikkauksen toiminta voitaisiin tehdä sekä lailliseksi että kannattavaksi, Suomen hallituksella ei ole siihen tarvittavaa kykyä eikä halua. Nukkehallituksen kansainvälisestikin kuuluisat suunnitelmat estää suomalaisia lukemasta urheilu-uutisia ulkomaisilta nettisivuilta ja käyttämästä Internetin maksupalveluita tunnetaan hyvin mutta Veikkauksen asiamiespalkkioiden merkitys on jäänyt kokonaan huomiotta. Veikkauksen pitkäveto on tehty kilpailukyvyttömäksi paitsi tekaistulla "monopolilla", myös asiamiespalkkioilla, jotka voivat olla yli kuusi prosenttia pelipanoksen suuruudesta.

Asiamiespalkkiot estävät nostamasta pitkävedon kertoimia kilpailijoiden tasolle, koska muuten asiamiehet itse pelatessaan voittaisivat rahaa otteluiden tuloksesta riippumatta. Veikkaukselle jäävästä pelipanosten osuudesta laskettu pitkävetopelin hinta on siksikin noin 3..6 kertaa kilpailijoiden hintaa suurempi ja siten ilmeisen törkeää kiskontaa. Laatiessaan asiakkailleen yksilöllisiä pelejä sen sijaan että myisivät ainoastaan Veikkauksen valmiita pelituotteita, asiamiehet toimivat myös sattumaan perustuvien rahapelien itsenäisinä järjestäjinä niin, ettei kenelläkään ole yksinoikeutta sellaisiin peleihin.


 

Uudestisyntynyt NextLife kertoo nyt tässä parhaat vihjeensä talvisodan päättymisvuonna 1940 toimintansa Tippaustoimistona aloittaneelle Veikkaus Oy:lle, joka ulkomaisiin otteluihin keskittymällä on edistänyt ulkomaista vedonlyöntiä jo yli 80 vuoden ajan. Juuri niin on pitänykin tehdä, sillä meitä suomalaisia on niin vähän, ettei yksin meille pysty rakentamaan kilpailukykyistä pelitarjontaa. Siksi: Go West Old Man!

 Copyright© 2020 DI Osmo Anttalainen M.Sc.(E.E.) Helsinki Finland

v e i k k a u s @ p r o t o n m a i l . c o m

Deutsch English suomi svenska