Osmo Anttalainen Helsinki FinlandAsk me how to make money in sports betting with lowest "monopoly" odds when foreign Internet sites are blocked, their customers are called criminals, international money transfers are prohibited, access to one's own money is prevented and your corrupt government use propaganda and hard censorship to hide illegal actions of the officials. This is the famous public plan of our pretending puppet government against young men in Finland. Never trust on Nordea bank either (in Finnish below).


Nordea Rahanpesu Abp 2858394-9

Nordea rikkoi "lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503" ja varasti tai kavalsi minulta noin kaksisataatuhatta (200000) euroa. Nordea laittoi nämä perintönä saamani käteiset rahat kuolinpesän osakkaisiin kuulumattoman väärän henkilön tilille ja ilmoitti sitten, että pankkisalaisuuden vuoksi asialle ei voi tehdä mitään.

Nordean koko olemassaolo Suomessa perustuu niin vakavasti rakenteelliseen korruptioon, että pankin johtoon kuuluva Airi Koivisto uskalsi ylimielisesti isotellen antaa täydellisen kirjallisen tunnustuksen pankin tekemästä rikoksesta. Pankkien toiminnan lainmukaisuutta valvovan Finanssivalvonnan saama tunnustusasiakirja on talletettu skannattuna numerolla 999162.

Rahanpesusta sekä törkeästä kavalluksesta tai törkeästä varkaudesta kiinni jäätyään Nordea ryhtyi myös raskaisiin kostotoimiin ja jäi luonnollisesti entistäkin pahemmin kiinni. Nordea esimerkiksi kieltäytyi ilmoittamasta onko minulla tilejä ja tilien käyttöoikeuksia Nordeassa sekä ottamasta vastaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista tietopyyntöä.

Sellaista kaikkien pankissa työskentelevien henkilöiden nimetkin salaavaa rahanpesupankkia on syytä kutsua roistopankiksi. Nordea on roistopankki mutta edes Finanssivalvonta ei ole voinut puuttua Nordean laittomaan toimintaan, koska suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin soluttautuneena Nordea on tosiasiallisesti vapautettu velvollisuudesta noudattaa lakia.

Pääkonttorinsa Suomeen viranomaistuella siirtäneestä ruotsalaisesta Nordeasta on Ruotsissa rahanpesusta kiinni jäätyään tullut Pohjoismaiden parhaiten tunnettu rahanpesijä. Nordean ylin johto ei kertomansa mukaan tiedä siitä kuitenkaan mitään, vaikka Nordeassa ainoa rahanpesijä on erittäin laajoihin peittely- ja vääristelytoimiin ryhtynyt "Nordea Rahanpesu Abp" itse (duckduckgo.com/? q=nordea + money + laundering).

Suojautumiskeinoja

Kuinka pankkiroistoja ja rakenteellista korruptiota vastaan voi sitten suojautua? Toisin kuin useimmat luulevat, parhain keino ei enää nykyisin ole julkisuus, vaan sen vastakohta ETUKÄTEEN toteutettuna. Seuraavilla nimillä tunnetuista kuuluisista palveluista saattaa siksi olla apua jokaiselle: DuckDuckGo, Hawala, MOFO Linux, Monero, OnionShare, Protonmail, ShapeShift, Silent Phone, Startpage, Tails, Tor Browser ja Zcash.

Nordean vanhentuneeseen tekniikkaan ja pankin tarpeettomaan olemassaoloon vähänkin perustuva elämäntapa on yksinkertaisesti väärä, kun paljon parempaakin on olemassa. Esimerkiksi Monero (getmonero.org) ja Zcash (z.cash) takaavat raha-asioissa niin täydellisen yksityisyyden suojan, ettei kukaan voi saada näiden järjestelmien sisäisistä toiminnoista ja tiedoista selville kenellä muulla on rahaa ja mihin sitä käytetään.

Nämä Bitcoinia paljon paremmat kryptovaluutat vastaavat siten käteistä rahaa sillä oleellisella erolla, etteivät Nordean pankkiroistot voi niitä varastaa, kavaltaa eivätkä käyttää rahanpesuun. Tällaistakaan rahaa käsiteltäessä ei saa luottaa puutteelliseen muuhun tekniikkaan mutta suurimmat vaarat ja suurimmat toteutuneet vahingot aiheuttaa Suomessa erityisesti pankkeihin liittyvä rakenteellinen korruptio. Siksi on tärkeää, että Finanssivalvonta hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Nordean ja sen lakimiehen kirjallisesti omalla allekirjoituksellaan tunnustaman törkeän rahanpesun ja törkeän kavaltamisen tai törkeän varkauden sekä pankin kostotoimien vuoksi olen tehnyt Finanssivalvonnalle uuden selvitys- ja toimenpidepyynnön. Vielä ei ole tiedossa onko Nordea huijannut Finanssivalvontaa vai onko tämä huomattavasti vakavampikin asia. -- Nordea ei ole vastannut asetetussa määräajassa mitään eikä Finanssivalvonnaltakaan ole saatu mitään tietoa. Pankkirikollisten jäljet johtavat siis sylttytehtaalle.Copyright© 2020 DI Osmo Anttalainen M.Sc.(E.E.) Helsinki Finland

v e i k k a u s @ p r o t o n m a i l . c o m

(Deutsch - English - suomi - svenska).