<< #00101 >> anttalainen.com/suomi/yhteystiedot/000_yhteystiedot.html -- Helsinki Finland Europe (1573) -- | english | contact | fashion | offshore | suomi | galleria | lopettaneet | kartta | messut | yhteystiedot |

Tekniikan yhteystiedot DI Osmo Anttalainen M.Sc.(E.E.) et al.

Zeseus on ihmisen ajattelua muistuttavaa itseoppivaa tekniikkaa, joka perustuu Linuxiin, tietokonetta huomattavasti nopeampaan ulkoiseen HFT-lisälaitteeseen ja lyhyisiin etäisyyksiin. Suuren suosion vuoksi HFT on menetelmänä vanhentunut mutta sen henkilökohtainen korvaaja on jo olemassa. Ota yhteyttä uusimman tekniikan, laitteiden ja ohjelmien kehittäjään.


Postiosoite: Osmo Anttalainen, PL 18, 02101 Espoo. Sähköpostiosoite juuri nyt: 3 2 4 @ a n t t a l a i n e n . c o m (tyhjät välistä pois). -- LUE AINA ENSIKSI THE DISCLAIMER! Tätä vastuunrajoituslauseketta sovelletaan kaikilla kielillä siinä muodossa, jossa se on englanninkielisillä sivuilla alkuperäisenä.

Aalto-yliopisto (Teknillinen korkeakoulu TKK)   --   Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu (TKK S)

Lyhyet tiedot välittää turvallisesti PayPalanttalainen.com/suomi/yhteystiedot/000_yhteystiedot.html