anttalainen.com/suomi/pankki/virsumiehet_666.html

Virsumiehet ja rahanpesu Nordea-pankissa

Tämä kirjoitus käsittelee viranomaisasemaan virkamieheksi hakeutuneiden ammattirikollisten eli virsumiesten oikeutta pestä rahaa sekä pahoinpidellä, vammauttaa ja murhata rikostensa ja virkarikostensa todistajia. Yksityiskohtaisena esimerkkinä kerrotaan kuinka Nordea-pankki rikkoi "lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä", varasti asiakkaaltaan noin kaksisataatuhatta (200000) euroa käteistä rahaa ja pesi varastamansa rahat puhtaaksi yhdessä valtion virsumiesten kanssa. Rahanpesu Nordeassa jatkuu virsumiesten suojeluksessa mutta oliko virsumiehillä oikeus pahoinpidellä, vammauttaa ja murhata rikostensa ja virkarikostensa todistajia?


Käytäntö on Suomen "valtion" virkamiesten rikosmonopoli. Viranomaisasemaan hakeutuneiden kaikkein kelvottomimpien virkamiesten muodostama ammattimainen, järjestäytynyt rikollisliiga, joka on ulottanut toimintansa Suomen ulkopuolellekin. Käytäntö perustuu Transparency Internationalin (transparency.org) Suomelle tyypilliseksi toteamaan rakenteelliseen korruptioon eli viranomaisrikollisuuteen. Viranomaisrikollisuutta harjoittavat virsumiehet ovat raskaasti korruptoituneita virkamiehiä.

Viranomaisrikollisuus ja viranomaisrikollinen ovat syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002 luomani ja tuolloin Internetin hakukoneiden mukaan ensimmäisenä käyttöön ottamani uudet sanat. Nämä suomen kieleen jo vakiintuneet sanat -- joiden lyhyet muodot ovat rikollisuus ja rikollinen -- perustuvat samaan aikaan julkaisemaani viranomaisrikollisuuden määritelmään.

Määritelmästä seuraa yksikäsitteisesti, että virsumiesten viranomaisrikollisuudeksi luettava toiminta on paikallisen lain tarkoittamaa rikollisuutta. Vastaavasti viranomaisasemaan toinen toistensa suojelukseen hakeutuneet virsumiehet ovat viranomaisrikollisuuden määritelmän tarkoittamia rikollisia.

Äärimmäistäkin väkivaltaa todistajia ja asianomistajia vastaan käyttämällä virsumiehet yrittävät estää suomalaisia saamasta tietää viranomaisrikollisuudesta. Suomen tekemillä kansainvälisillä sopimuksilla, ihmisoikeuksilla, tosiasioilla ja lain määräyksillä ei ole virsumiehille merkitystä mutta virsumiesten hyökkäysten uhrien kannalta tilanne on aivan erilainen.

Suomi ei ole valtio ja mitä historia opettaa

Vaikka kaikki virkamiehet eivät ole rikollisia, lähes jokainen heistä joutuu alistumaan viranomaisrikollisten valtaan joko tieten tai tietämättään. Teeskentelevä ja ulkomaisia tarkkailijoita harhaanjohtava Suomi on siten kansainvälisin termein ilmaistuna roistovaltio (rogue state), joka hyökkää sairauden, vamman tai vanhuuden vuoksi apua tarvitsevia omia kansalaisiaan kohtaan sekä virsumiesten hädänalaiseen tilaan saattamien henkilöiden auttajia ja sellaisesta tietäviä kohtaan joukkovoimalla piilossa julkisuudelta.

Tässä ei ole mitään uutta. Tunnetuin aikaisempi vastaava esimerkki on kaikkien kristittyjen ja muslimienkin profeettana pitämä Jeesus, joka auttoi sen ajan viranomaisrikollisten hädänalaiseen tilaan saattamia köyhiä, sairaita ja vammaisia ja joutui sitten itse virsumiesten murhaamaksi. Jokaisen on uskostaan riippumatta helppoa havaita, että Uusi testamentti käsittelee lähes yksinomaan viranomaisrikollisuutta eikä sisällä juuri lainkaan uskonnollista aineistoa. Kuitenkaan aivan kaikki sellaisetkaan, joiden todella olisi pitänyt tämä havaita, eivät ole siihen virsumiesten tuottaman propagandan vuoksi pystyneet.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin pitkäaikainen ja mahdollisesti pysyvä ongelma onkin kristinuskon hylkääminen, mikä näkyy selvimmin kirkon riippuvuutena kuvitteellisesta Suomen "valtiosta". Vihollisen valtaan alistuneen kirkon vapauttaminen "valtion" ja sen virsumiesten määräysvallasta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johdon ja kirkon koko jäsenistön Raamattuun perustuva tärkein tehtävä.

Todellisuudessa Suomi ei ole edes valtio, koska täällä ei ole lain noudattamiseen perustuvaa toimivaa oikeusjärjestelmää. Tämä ei tarkoita kansalaisia ja heidän toimintatapojaan. Rikosmonopoliaan ylläpitävät virsumiehet eivät noudata lakia eikä Suomi siksi täytä kaikkien valtiotieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden hyvin tuntemaa valtion määritelmää. Suomen yhteiskuntajärjestelmä perustuu rakenteelliseen korruptioon eli viranomaisrikollisuuteen, mikä on todella kaukana demokratiasta.

Mitään muutostakaan ei ole odotettavissa ainakaan perinteisin parlamentaarisin keinoin, sillä järjestelmän voisivat purkaa ainoastaan ne, joiden lakiin perustumattomien etujen ylläpitämiseksi järjestelmä on luotu ja rakennettu tahallisesti vialliseksi. Anarkismi alkuperäisessä oikeassa merkityksessään ei ole huono sana tällaisissa olosuhteissa, joissa valtiollista valtaa käyttävät korruptoitunutta ja väkivaltaista johtavaa alaluokkaa edustavat virsumiehet.

Historian tuottamiksi aatelisiksi ja hengelliseksi johdoksi nousseiden oppineiden johtajien ja tällaisten kokonaisten puuttuvien yhteiskuntaluokkien sijasta viranomaisrikolliset oppimattomine virsumiehineen ovat äänettömäksi massaksi alistettujen suomalaisten herroja ja komentelijoita. Miten sellaisista tekoherroista voidaan päästä eroon?

Kokemusperäinen historia on opettanut, että viranomaisrikollisten sortovallasta on voitu vapautua ainoastaan väkivaltaisen vallankumouksen, suursodan, kansainvaellusten, suurten luonnonmullistusten tai merkittävän osan väestöstä tuhoavien kulkutautien seurauksena. Vaikka tällaiset tapahtumat eivät ihmisten lyhyen muistin vuoksi ennen toteutumistaan vaikuta todennäköisiltä, jokin näistä tai jopa ne kaikki joskus toteutuvat. Kuinka moni meistä osaa nähdä esimerkiksi 1100-luvun tapahtumat äskettäisinä tapahtumina? Ihmisen historiassa siitäkään ei ole kulunut kuin aivan lyhyt aika.

Nyt tämä tarkoittaisi esimerkiksi, että USA:n voimistuva jakautuminen kahteen toisiaan väheksyvään ryhmään johtaa sisällissodan kaltaiseen tilanteeseen, jossa armeija luotetuimpana tahona ottaa vallan, USA vetäytyy NATO:sta ja Venäjä ottaa haltuunsa sekä Baltian maat että Suomen sen jälkeen, kun Suomen hallituksen pikkupojat ovat aikansa räksyttäneet väärään suuntaan ja entiseen tapaan kieltäytyneet neuvotteluista -- ellei taivaan vuosikymmeniksi pimentävä tulivuorenpurkaus tai odottamaton meteori (ei meteoriitti) ehdi sitä ennen.

Paras ennuste on, että huomenna on samanlaista kuin tänään mutta taaksepäin katsottuna asia on aivan toisin. Paljon muuttuvia tekijöitä sisältävät järjestelmät toimivat ainoastaan satunnaisuuden säännöin ja romahtavat itse itseään vahvistaen siihen suuntaan mihin ovat kestokykynsä ylittäen jo ajautuneet. Tulevat ne tai niiden jäänteet sieltä joskus takaisinkin mutta valtaa maailmanlaajuisen kokonaisuuden ohjaamiseen ei kenelläkään ole.

Edes kolmas maailmansota ei ole kaukana, jos neuvottelukyvyttömät joukkiot neuvottelukyvyttömine johtajineen joko uhittelevat tarpeettomasti tai ymmärtävät asiat ja toisensa jälleen väärin. Vastaavalla tavalla mutta kaikkien suomalaisten vahingoksi ja loppuun saakka vietynä kävi Suomelle valtiojohdon väärien menettelyjen vuoksi vuosina 1939 ja 1991:

www.bbc.com/future/story/20181108-the-wargame-that-could-have-ended-the-world

Richard Hollingham & BBC 9 November 2018 on Able Archer: Meanwhile, both sides of the Iron Curtain were in the process of deploying medium range nuclear weapons -- including cruise missiles based at Greenham Common in southern England -- capable of striking targets within five minutes of launch. The world was on a nuclear hair-trigger.

Nyrkistä puukkoon, puukosta pyssyyn ja pyssystä puhelimeen

Suomalaisten virsumiesten rikostensa ja virkarikostensa todistajia vastaan käyttämä valta on periaatteessa rajaton. Rajattomana se myös säilyy, koska sellainen valta ei perustu mihinkään muuhun kuin joukkovoimaan. Silti kenenkään ei omaksi puolustuksekseen tarvitse kyetä hallitsemaan koko maailmaa.

Nykyisin on olemassa myös matematiikkaan ja tekniikkaan perustuvia tehokkaita apuvälineitä ja puolustautumiskeinoja, joita kuka tahansa voi käyttää yhtä helposti kotisohvalla istuen kuin metsän tarjoamaan luonnolliseen suojaan vetäytyneenä. Vaaleissa äänestämisen merkitys on sellaisen uusimman tekniikan käyttämiseen verrattuna mitätön ja taitavatpa vaalit olla lisäksi vaikutukseltaan vastakkaissuuntaiset.

Usean puolueen toteutuskelvottomilla lupauksillaan houkuttelemilla erimielisillä äänestäjillä on varmasti vähemmän valtaa kuin tahallisen yksimielisesti kokonaan äänestämättä jättäneillä. Niin on ollut ennenkin. Itsenäisten ihmisten todellinen valta riippui joskus kauan sitten vyöllä tai oli piilossa taskussa ja siellä se on nytkin ellei sitten ole korvalla tai valmiina kädessä.

Kansalaisten ja virsumiesten välisten voimasuhteiden näin jälleen muututtua kansalaisten eduksi, kukaan ei Internetin kautta tapahtumia seuranneena ole voinut olla huomaamatta virsumiesten rähinöinnin ja rötöstelyn viimeaikaista lisääntymistä. Teeskentelykieltä käyttävien lammastoimittajien ja virsumiesten laittoman yhteistyön vuoksi virsumiesten lisääntynyt rähinöinti ja rötöstely on ollut havaittavissa myös suomalaisia lehtiä luettaessa mutta silloin on salatun oikean tiedon olemassaolon havaitakseen pitänyt osata lukea niinsanotusti rivien välistä. Oikeiden tietojen olemassaolon paljastumisesta huolimatta nämä oikeat tiedot eivät valitettavasti löydy virsumiesten äänitorvena toimivista lehdistä.

Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus arvostella toimittajia ja poliitikkoja, koska ilman riittäviä tietoja ei ole selvitettävissä ketkä heistä on vaiennettu ja ketkä ovat vapaaehtoisesti tai harhaanjohdettuina jo etukäteen tai uhkailujen jälkeen hiljaisesti alistuneet. Tämän vaarallisen tiedon selvittämiseen ei riittäisi edes poliisin kuuluisaksi tekemä "rohilointi" -- joka on poliisin jokapäiväisen hutiloinnin sijasta itse osallisena tahallisesti vahingoittamistarkoituksessa harjoittamaa tilastotieteen oppimatonta väärinkäyttöä.

Sen sijaan on täysin selvää, että suurimpien lehtien määräysvallan käyttäjät ovat valinneet puolensa tulevaisuuden kannalta huonosti. Ehkä ei olisi kannattanut asemoida lehteään vihollisen puolelle kansalaisia vastaan. Muutamat kirkonmiehet ja kirkon perinteisiin kuulumattomat kirkonnaiset ovat voineet sinne huomaamattaan ja lopputulosta ymmärtämättä ajautua mutta suurimpien lehtien määräysvallan käyttäjät ovat sinne tahallisesti ja tarkoitushakuisesti asettuneet. Toimiminen lehdistön tunnustetun tehtävän vastaisesti virsumiesten äänitorvena ei kuulu ainakaan demokratiaan.

Vaikka meitä tavallisia suomalaisia ei ole paljon, meitä on kuitenkin paljon enemmän kuin virsumiesten propaganda- ja mainoslehtien pyörittäjiä ja virsumiehiä yhteensä. Siksi todellisen vallan siirtäminen niille, joille se kuuluu ja on aina kuulunut, ei ole ainakaan teknisesti vaikeaa. Tämä tarkoittaa kuvitteellisen demokratian sijasta jokaisen valtaa omasta itsestään ja omista asioistaan sen sijaan, että valta on väistyvän järjestelmän mukaisesti siepattu tai vapaaehtoisesti luovutettu kuvitteellisille auktoriteeteille. Oikea valta on jälleen taskussa.

Kaikkien käyttöön soveltuvan tekniikan kehittymisen johdosta onkin syytä olettaa, että suurta lukijamäärää hömpällä ja propagandalla tavoittelevien mainoslehtien ja virsumiesten ansaitsematon valta katoaa, kun itsenäiset kansalaiset voivat uusimman tekniikan avulla pitää entistä suurempaa etäisyyttä sekä virsumiehiin että heidän propagandakoneistoonsa -- ja saattaapa joku sankaritoimittaja ja poliitikkokin päästä kertomaan sellaisesta, minkä olemassaolon lähes kaikki jo muutenkin hiljaisesti tietävät.

Virsumiesten rikollisliiga Käytäntö -- synty ja kehitys

Kansalaisten omaan itseään koskevan vallan kasvu on alkanut jo hieman näkyä tai ainakin kuulua. Toisin kuin teeskentelykieltä käyttävät lammastoimittajat, tavalliset suomalaiset ovat uskaltaneet puhua viranomaisrikollisuudesta ja viranomaisrikollisista niiden oikeilla nimillä hiljaisesti keskenään mutta kirjoittaminen on ja on aina ollut vaarallista. Nämäkin yleiseen käyttöön päätyneet uudet sanat ovat saaneet viranomaisrikolliset ryhtymään joukkovoimalla laajamittaisiin hyökkäyksiin kielletyksi väittämiään sanoja ja niiden tunnistettuja käyttäjiä kohtaan.

Näin sinne asti on päästy. Uusi tietosanakirja vuodelta 1967 kertoo Käytännön esikuvasta osan 13 sivulla 327 seuraavasti: "Mafia tai maffia, sisilialainen terrorijärjestö, Napolin Camorraa vastaava. M SAI ALKUNSA VIRANOMAISTEN N. V. 1800 ROSVOLAITOSTA VASTAAN MUODOSTAMISTA SANTARMIJOUKOISTA, JOTKA ALKOIVAT ITSE KÄYTTÄÄ KIRISTYSMENETELMIÄ. Italian fasistihallitus kukisti m:n 1926-1929 mutta Sisilian autonomiapyrkimysten yhteydessä 1943 sen perinteet elpyivät uudelleen."

Suomalaisten virsumiesten hyökkäyksissään todistajia ja asianomistajia vastaan käyttämiä tavallisimpia menetelmiä ovat olleet omaisuuksien ja todisteiden tuhotyöt, tekaistut syytteet, näytösoikeudenkäynnit, asiakirjojen ja tietojen salaaminen, lakisääteisen sosiaaliturvan saannin estäminen, sieppaukset ja poikkeuksellisen törkeissä pahoinpitelyissä vammauttamiset. Kun sellaisesta ei ole ollut apua lakikirjaa ja tosiasioita vastaan, virsumiehet ovat ryhtyneet rikostensa ja virkarikostensa todistajien murhiin erityisesti aseella päähän ampumalla, päätä hakkaamalla, tukehduttamalla ja myrkyttämällä.

Unohtamatta virsumiesten joukkovoimalla tekemiä vakavia rikoksia ja virkarikoksia vakavine seurauksineen, sellaista osaamattomien ja oppimattomien virsumiesten harjoittamaa viranomaistoimintaa voidaan ehkä parhaiten kutsua joukkomielenvikaisuudeksi. Ikäluokkansa parhaimmisto ei tunnetusti hakeudu viranomaisrikollisiksi.

Virsumiehet ja Käytäntö hyökkäävät -- näin puolustauduttiin ennen

Virsumiesten rikosten ja virkarikosten todistajat ja asianomistajat eivät ole voineet yrittää suojautua "valtiollista" rikollisliigaa vastaan juuri muulla tavalla kuin olemalla mahdollisimman huomaamattomia ja näkymättömiä. Alaluokkaisen heikkotasoiset virsumiehet, jotka eivät tiedä keitä vastaan heidän tulisi kulloinkin hyökätä, on tällä tavoin varsin usein pystytty jättämään rähinöimään keskenään.

Tällaista ei ollut ainoastaan sata vuotta sitten. Sota jatkuu edelleen mutta enää vastakkain eivät ole valkoiset lahtarit ja näiden sortama punainen köyhälistö. Edes perinteisestä puoluepolitiikasta tässä ei ole kyse, vaikka ilmeisesti suurin osa nykylahtareista onkin siistiin sisätyöhön pyrkineitä entisten punaisten jälkeläisiä.

Verovaroin ylläpidettäviin suojatyöpaikkoihin päästyään ja täten vihollisensa puolelle virsumiehiksi siirryttyään he jatkavat hyökkäyssotaansa mutta nyt virsumiesten raskaista väärinkäytöksistä tietäviä henkilöitä kohtaan. Siinä ei ole mitään laillista eikä kunniallista. Virsumiesten toiminta on viranomaisasemassa joukkovoimalla pyöritettävää ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on kaikkien suomalaisten ja muiden Suomessa oleskelevien kannalta erittäin vahingollista.

Vaikka virsumiehet viranomaisasemaan hakeutuneena nauttivat kaltaistensa suojelua, he jäävät lähes aina rötöstelystään kiinni. Toisin kuin alistetuille suomalaisille on laajaa propagandaa käyttäen uskoteltu, alaluokkaisten virsumiesten jääminen kiinni rötöstelystä ei tarkoita minkäänlaista vastuun toteutumista, vaan todistajia ja asianomistajia vastaan joukkovoimalla tehtäviä uusia hyökkäyksiä syyllisten suojelemiseksi sekä vahingon aiheuttamiseksi todistajille ja asianomistajille. Kaikkein kelvottomimpien virkamiesten etuoikeutettuun asemaan liittyvä käsite "suojatyöpaikka" tarkoittaa myös tätä.

On aivan selvää, että erityisesti todistajat ja asianomistajat tarvitsevat suuren näkyvyytensä vuoksi tavanomaista tehokkaampia keinoja virsumiesten hyökkäyksiltä suojautumista varten. Kukaan tähän asti turvassa ollut suomalainen ei kuitenkaan voi tietää milloin virsumiehet aloittavat hyökkäyksensä myös häntä kohtaan. Siksi kaikkien kannattaa suojautua jo etukäteen -- eikä vain suojautua, vaan pitää myös suojautumisensa, tuntemiensa henkilöiden nimet sekä kiinnostuksensa kohteet salassa.

Vieläkö joku ihan tosissaan käyttää Internetin suosittuja hakukoneita ja niinsanottua sosiaalista mediaa muuhun kuin harhaanjohtamiseen -- ja onko vielä olemassa joku sellainen, joka käyttää suomalaista pankkitiliä tai suojaamatonta puhelinta? Joskus ennen niin voitiin tehdä mutta virsumiesten lisääntyneen rähinöinnin ja rötöstelyn vuoksi sellainen ei ole enää turvallista. Windows, Android, Facebook, Amazon ja Google eivät ole kaikille kauniita sanoja, vaikka Apple ja iPhone jonkin verran ovatkin. Edes Bitcoin ei ole turvallinen mutta Monero ja Zcash vakiinnuttuaan mahdollisesti ovat mikäli nykyisen kaltainen Internet on käytettävissä.

Kriisiapua rakenteellisen korruption riivaamaan alikehittyneeseen Suomeen

Todistajien ja asianomistajien vaara joutua Suomen "valtion" virsumiesten monopoliasemassa olevan rikollisliigan äärimmäisen väkivallan kohteeksi on niin suuri, että Suomeen on jouduttu pyytämään yksityistä kansainvälistä kriisiapua. Apua on saatu ja uusia suojautumiskeinoja on pystytty kehittämään Suomen olosuhteisiin soveltuvina. Tässä mielenkiintoisin yksityiskohta on, että myös musta Afrikka on näin pystynyt antamaan eräänlaista kehitysapua rakenteellisen korruption riivaamaan alikehittyneeseen Suomeen.

Kansainvälisen kriisiavun turvin luodun auttamisjärjestelmän tuottamat tulokset ovat erittäin hyvät mutta ne eivät ole suoraan kaikkien käytettävissä. Ylimmän tason apu on suunnattu niille viranomaisrikollisuuden vastustajille, jotka apua todella tarvitsevat ja jotka luotettaviksi havaittuina ja luottamusta nauttivina henkilöinä pystyvät lisäksi auttamaan myös muita. Apua on siis saatavana mutta ilman mainontaa ja itsekin mainostamatta pitää tietää mistä kysyä sekä tuntea ainakin yksi oikea henkilö. Suomessa näitä ei luultavasti ole montaakaan.

Tärkeitä tietoja toimitettaessa käytettäviä julkisia apuvälineitä ovat esimerkiksi Tor Browser ja OnionShare. Tällöin kukaan sivullinen ei voi saada selville tietojen lähettäjää, vastaanottajaa eikä sisältöä eikä selvittää onko jotakin tehty vai eikö ole. Vastaavaan turvallisuustasoon pääsevät maksuvälineinä myös Monero ja Zcash, joita käytettäessä urkkijoiden on turhaa yrittää saada selville onko joku maksanut jotakin jollekin vai eikö ole ja onko jollakin rahaa tai jotakin vastaavaa vai eikö ole. Urkinta ei onnistu. Näiltä osin turvallisuustaso on siis jonkin verran perinteisiä seteleitä parempi ja erittäin paljon parempi kuin pankkeja ja kortteja käytettäessä. Linkki näihin palveluihin on tämän kirjoituksen lopussa.

Yksityisyyden suojan takaavien uusimpien apuvälineiden lisääntyneen käytön seurauksena suomalaiset virsumiehet joutuvat nyt yhä useammin hyökkäämään kaikkien virsumiesten kuvitteellisenkin toimivallan ulkopuolella toimivaa ulkomaista tekniikkaa, ulkomaisia koodareita, ulkomailla sijaitsevia laitteita sekä sellaisten toiminnan perustana olevaa matematiikkaa vastaan. Jonkin verran jo näinäkin aikoina myös fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa vastaan eikä siitä tule mitään!

Varmaa on myös, että virsumiehet jatkavat laajamittaista rikostensa ja virkarikostensa peittelyä eikä siitäkään tule mitään. Vähintäänkin häntä näkyy tai korvat heiluvat. Entisen Teknillisen korkeakoulun (nykyisen Aalto-yliopiston) pääkirjaston suosituimmassa lehdessä esiintyvä Ankkalinnan Karhukopla on huomattavasti suomalaisia virsumiehiä ja Käytäntöä taitavampi.

Virsumiesten peittely-yritykset ovat suorastaan naurettavia. Rikosten ja virkarikosten peittely ei onnistu vääriksi tiedettyjä tietoja viranomaisjärjestelmiin ja yhdessä lammastoimittajien kanssa julkisuuteen syöttämällä, vaan jättää aina jäljet, joita mitkään peittelytoimet eivät riitä kätkemään. Julkaiseminen ja kätkeminen eivät samanaikaisesti onnistu, vaikka virsumiehet kuinka teeskentelisivät ja pönöttäisivät.

Jokaisella suomalaisten lehtien lukijalla ja jokaisella paikallisten televisio-ohjelmien katselijalla on tilaisuus havaita Ankkalinnan Karhukoplan ja virsumiesten välinen laatuero jokaisena päivänä. Monopoliasemassa olevaa rikollisliigaansa joukkovoimalla ilman kilpailua pyörittävät "valtion" virsumiehet ovat aivan pohjalla ja niin on rakenteellisen korruption riivaama alikehittynyt Suomikin näiltä osin. Virsumiehistä pitää päästä eroon.

Virsumiehet ovat rahanpesijöitä ja murhaajia -- miten vahingot korvataan?

Aivan aluksi kaikille lukijoille suositellaan englanninkielisillä sivuilla olevaa linkkiluetteloa mutta vieläkin tehokkaampia suojautumiskeinoja on tulossa. Niiden kansainvälinen kehitystyö vauhdittui huomattavasti sen jälkeen, kun kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström yhdessä Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehdon kanssa esti päätöksellään työtoverinsa tekemän murhan tutkinnan sekä lisäksi yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa esti tutkimasta tähän liittyvää virsumiesten laajaa rahanpesua Nordea-pankissa.

Nämä estotoimet toteuttivat Espoon käräjäoikeus, kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström ja käräjätuomari Juha Lehto hetkellä, jolloin Nordea oli juuri päättämässä pääkonttorinsa siirtämisestä Ruotsista Suomeen vuonna 2018 (fi.wikipedia.org/wiki/Nordea). Espoon käräjäoikeus on salannut laittomia estotoimiaan koskevat omat asiakirjansa ja on yhdessä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen kanssa asettanut "valtioneuvoston" ylläpitämälle palvelimelle (oikeus.fi) yksityisen yrityksen kanssa rakennetun estosuodattimen, jolla virsumiesten ja heidän pankkinsa rikos- ja virkarikoskokonaisuuden tutkintaa vaativien asiakirjojen ja todisteiden toimittaminen käräjäoikeuteen on estetty.

Tämän lisäksi Lehto ja Espoon käräjäoikeuden laamanni Olli Saunanoja ovat asiakirjojen salaamista ja laittoman estosuodattimen käyttämistä koskevassa asiassaan harhauttaneet oikeuskansleria -- ja itse allekirjoittamiensa asiakirjojen armottomasti tapahtuneeksi todistamana myös jääneet kiinni onnistuneesta harhaanjohtamisesta. Sellaista on lailliseksi väitetty viranomaistoiminta Espoossa ja Espoon käräjäoikeudessa.

Todellisuudessa tämä Finanssivalvonnankin väärinkäytöksiin asti ulottuva Nordea-pankin, Nordströmin ja Lehdon täydellisesti dokumentoitu väärinkäytösasia on paljon laajempi ja ennen kaikkea paljon vakavampi. Nordea-pankin päätiedottaja Marko Vettenranta on antanut täydellisen kirjallisen tunnustuksen ja virsumiehet ovat allekirjoituksellaan vahvistaen sekä ylimielisinä että typeryyksissään todistaneet ja tunnustaneet koko yhteisen rikosjärjestelynsä perustuvan rakenteelliseen korruptioon.

Rakenteellinen korruptio ja viranomaisrikollisuus eivät ole vain sanoja. Omaisten kertoman mukaan Suomen "valtion" virsumiehet ovat tehneet tässä viranomaisten ja virkamiesten rikos- ja virkarikoskokonaisuudessa yhteensä yhdeksän (9) todistajien murhaa. Osan salaa hiljaisuudessa ja osan suureen näytöstyyliin. Ne, jotka ovat paikalla olleena yleisönä seuranneet virsumiesten järjestämiä näytösoikeudenkäyntejä useissa käräjäoikeuksissa, voivat vain muistella keitä muita oli silloin läsnä. Heitä kaikkia ei enää ole. Virsumiehet ottivat heiltä hengen.

Virsumiehet ja heidän rikollisliigansa Käytäntö -- kelvottomien virkamiesten muodostama suomalainen Mafia -- ovat "valtion" tosiasiallisena rikosmonopolina kaukana lain väärällä puolella. Siellä, missä viranomaisten ja virkamiesten velvollisuus noudattaa lain määräyksiä on kaikkein suurin, siellä niitä vähiten noudatetaan. Mitä muuta kukaan voisi viranomaisasemaan hakeutuneilta ammattirikollisilta ja heidän rikollisliigaltaan odottaakaan!

Tärkein virsumiehiin liittyvä kysymys onkin hyvin yksinkertainen. Kun edes taloudellisia vahinkoja ei ole kyetty korvaamaan yhdelläkään eurolla ja virsumiehet jatkuvasti uhkailevat todistajia, kuinka ja milloin Suomen "valtio" aikoo korvata virsumiesten jo murhaamille tai törkeissä pahoinpitelyissä vammauttamille todistajille ja asianomistajille sekä heidän omaisilleen "valtion" korvausvastuulla aiheutetut vahingot, joita ei koskaan voida kokonaan korvata millään määrällä rahaa?

Pankkiroistot ja virsumiehet tarvitsevat tosiaan rahanpesuun

Tämä kirjoitus on virkamiehen murhaamaksi joutuneen Nordea-pankin asiakkaan sanoma vielä elossa oleville -- mutta kuka virkamies hänet murhasi? Palautan tässä mieleen Ernesti Hentusen erään kuuluisan lauseen ehkä hieman epätarkasti muistaen: kuka turkin Eine Laineelle lahjoitti, sen tietävät vain [presidentti Urho] Kekkonen ja Hentunen mutta Hentunen ei kerro.

On ollut onni tavata vielä aivan äskettäin henkilö, joka on itse paikalla olleena nähnyt Ernestin pitävän puhetta osuuskaupan portailla. Miespolvet vaipuvat unholaan mutta jotakin jää jäljelle opiksi seuraaville sukupolville. Ehkäpä Ernesti sanoisi nyt Lehdon ja Nordströmin asiassa seuraavalla tavalla: murhaajan nimen tietävät Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehto, kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström ja länsi-Uudenmaan entinen poliisipäällikkö Jari Liukku mutta Lehto ja Nordström eivät kerro.

Nyt Ernestiä todella tarvittaisiin, kun Reino Lundénia ja Matti Wuortakaan ei enää ole kertomassa kuinka virsumiesten asiat ovat. Kaikki katoavat luonnollisista tai luonnottomista syistä. Syylliset enimmäkseen luonnollisista syistä ja todistajat luonnottomista syistä. Edellämainituista myös kahdesti raskaasta julkisesta valehtelusta kiinni jäänyt Liukku on paennut hänelle järjestettyyn ulkomaiseen suojatyöpaikkaan "estämään" sellaista, mitä hänen organisaationsa Suomessa tekee.

Vääriä tietoja lehtiin ja televisioon syöttänyt entinen Helsingin apulaispoliisipäällikkö, Länsi-Uudenmaan poliisipäällikkö Jari Liukku on palkittu ansiokkaasta toiminnastaan nimittämällä hänet Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtajaksi. Valehteleva ja harhaanjohtava poliisi ei ole kunniallinen poliisi, vaikka ei murhaaja ja valehtelija edes virka-asemansa vuoksi olisikaan. Tässä on oletettu, että nämä kaksi valehtelevaa ja kahdesta julkisesti televisiossa esitetystä valheesta kiinni jäänyttä Jari Liukkua ovat yksi ja sama henkilö.

Liukun edellinen tunnettu tapaus koski Helsingissä eduskuntatalon edessä sijanneiden VR:n makasiinien tulipaloa, josta hän antoi tahallisesti väärät tiedot syttymissyyn eli virsumiesten järjestelemän tuhopolton peittelemiseksi. Liukku väitti lauantaina 6.5.2006 klo 11 TV-haastattelussaan, että VR:n makasiineja (tuolloin makasiinit.com) olisi vartioitu ennen perjantain 5.5.2006 tulipaloa ja että alue olisi ollut aidattu. Makasiineja ei kuitenkaan vartioitu eikä alueella ollut merkittyjä pääsykieltoja. Makasiineille oli vapaa pääsy alueen molemmista päistä, joissa metallisiin aitoihin oli jätetty tahallisesti noin kymmenen metriä leveä kulkutie. Minkäänlaista vartiointiin liittyvää toimintaa tai sellaisesta jääneitä jälkiä ei ollut havaittavissa torstai-iltana 4.5.2006, jolloin oleskelin alueella usean tunnin ajan ja keskustelin makasiineissa pitkäaikaisesti yöpyneen henkilön kanssa.

Tiedotusvälineille (ei medialle eikä mediumille) tekemäni ilmoituksen johdosta esimerkiksi MTV joutui korjaamaan makasiinien tulipaloa koskevan uutisensa, joka oli perustunut Liukun esittämään valheeseen. Tapansa mukaan Helsingin Sanomat ja Ilta-sanomat jättivät kuitenkin uutisensa korjaamatta, vaikka Sanoma Oy:n toimitalon ikkunoista näki asioiden olevan toisin kuin valheesta kiinni jäänyt Liukku väitti niiden olevan. Mikäli makasiinit oli vakuutettu, kyseessä ei ollut ainoastaan tuhopoltto, vaan myös "valtion" virsumiesten tekemä vakuutuspetos, joita onkin ollut syytä peitellä laajoin viranomaistoimin poliisipäällikön johdolla.

Muistelemalla mitä Ernesti kirjoitti lehdessään (Totuuden Torvi) sen jälkeen kun lehden otsikosta oli syntynyt suuri meteli, virsumiesten toiminnasta kaiken nähneet voivat ennustella julkiseksi myöhemmin tulevia uusia tapahtumia. Lehdessä oli kirjoitettu ensin suurin kirjaimin: PUOLET KANSANEDUSTAJISTA ON HULLUJA. Sen ajan virsumiesten painostamaksi jouduttuaan Ernesti korjasi otsikon myöhempään lehteen. Otsikko kuului nyt: PUOLET KANSANEDUSTAJISTA EI OLE HULLUJA. Aika lähellä eduskuntaa ollaan jälleen, vaikka virsumiesten toiminta saa VR:n poltettuja makasiineja vastapäätä majailevat kansanedustajat näyttämään suorastaan pyhimyksiltä.

Tämä Ernestin pitkälti yli puoli vuosisataa sitten kertoma ja vastaavat nykyiset tapahtumat ovat niinsanottua politiikkaa -- ja sitähän myös Nordströmin ja Lehdon edustaman syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinlaitoksen KAIKKI toiminta on. Politiikkaa ja vain politiikkaa teeskentelynä peittelytarkoituksessa ylläpidetyn mitättömän puolueteatterin ulkopuolella mutta virsumiesten pyörittämän väkivaltapolitiikan seuraukset ovat ja ovat olleet äärimmäisen vakavat. Siksi sellainen virsumiesten politiikka on oikealta nimeltään yksinkertaisesti rikollisuutta. Ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta monopoliasemassa olevassa virkamiesten rikollisliigassa, jonka nimi on Käytäntö.

Aivan ylivoimaisen hieno onkin entisen poliisiylijohtajan, Mikko Paateron MTV:ssä vuonna 2010 esittämä poliisiorganisaation tärkein kehitystavoite. Paateron mukaan poliisiorganisaation tärkein kehitystavoite on estää alimman tason poliiseja saamasta tietää mitä he ovat tosiasiassa tekemässä. Tämä tarkoittaa sokeaa tottelevaisuutta ja vastuun poistamista likaisen työn tekijöiltä niin, etteivät he voi tietää mitä Käytännön ja sen virsumiesten rikoshanketta heidät on kulloinkin laitettu toteuttamaan. Vastuuta se ei poista. Vastuu vain siirtyy ylemmille esimiehille, jotka eivät ole mistään vastuussa sen enempää Käytännössä kuin käytännössäkään.

Ainoastaan kaltaistensa joukossa epäsuosioon joutuminen saattaa aiheuttaa virsumiehille sellaista, mitä saparonsa loukanneet pikkuporsaat voivat kohdata sikalassa. Virsumiesten sikamainen toiminta on kuitenkin vain heikkolaatuista peittelyä ja yhdessä lammastoimittajien (entisten sopulien) kanssa lastentarhoista vanhainkoteihin asti syötetyllä perinteisellä propagandalla ja aivopesulla toteutettua tavallisten suomalaisten harhaanjohtamista ylemmän virkamiestason todellisten syyllisten suojelemiseksi.

Virsumiesten toistensa suojelemiseen, syyllisyyden häivyttämiseen sekä valittamisen ja kantelemisen estämiseen käyttämästä pilkkomismenetelmästä huolimatta pitää aina muistaa, että tämä on viranomaisten ja virkamiesten suomalaisia ja muita Suomessa oleskelevia kohtaan joukkovoimalla pyörittämä yksi ja sama rikos- ja virkarikoskokonaisuus, joka ei vanhene koskaan. Ei pieni, vaan niin suuri, että itse allekirjoittamillaan asiakirjoilla kiinni jääneitä Käytännön virsumiehiä on jo enemmän kuin sata.

Tämä ei edes ole kiistanalainen asia, sillä kaikki on luettavissa suoraan viranomaisten omista asiakirjoista. Pitää vain lukea niin monta asiakirjaa, että pilkonnan tulokset saadaan yhdistetyksi. Käytäntö on juuri sellainen kuin käytäntökin on -- viranomaisasemaan hakeutuneiden kaikkein kelvottomimpien virkamiesten muodostama ammattimainen, järjestäytynyt rikollisliiga, joka on ulottanut toimintansa Suomen ulkopuolellekin.

Hyvin ovat virkamiehet rikos- ja virkarikoshankkeissaan virsumiehinä onnistuneet. Viranomaisjärjestelmiin ja julkisuuteen vääriä tietoja harhaanjohtamis-, peittely- ja vahingoittamistarkoituksessa syöttävät virsumiehet eivät ole joutuneet mistään vastuuseen ja he saavat ilman minkäänlaista rangaistuksen pelkoa tehdä yhdessä keskenään ja yhdessä pankkiensa kanssa mitä tahansa. Jos olisi sopimatonta sanoa, että virsumies on p*****stä, niin voidaan ainakin sanoa, että virsumies on sellaisesta viiden tähden pankista. Niin lähellä toisiaan nämä yhteisten rikoshankkeidensa pyörittäjinä ja syyllisten suojelijoina ovat todistajia vastaan hyökätessään.

Suomessa toimivat suuret pankit eivät todellakaan tee eivätkä voi tehdä mitään merkittävää itse, vaan ne tarvitsevat kaikkeen toimintaansa laitonta viranomaisapua, jota kutsutaan rakenteelliseksi korruptioksi eli viranomaisrikollisuudeksi. Nordea-pankki pesee rahaa viranomaisasemaan hakeutuneiden ammattirikollisten kanssa mutta viatonta teeskentelevä liigan ylin taso pidetään aina yhtä puhtoisena kuin pankin ja virsumiesten tällä tavoin yhdessä pesemä likainen rahakin. Nordea on roistopankki ja sen kanssa kaveeraavat virsumiehet ovat kaikkein suurimpia roistoja.

Asiat todella ovat juuri niin kuin Nordea-pankin aatelissukuun kuuluva konsernijohtaja Casper von Koskull kertoo Kauppalehdessä 2018.10.25 sivulla A 6 suurin kirjaimin: "Nordea vakuuttaa, ettei rahanpesukohussa ole mitään uutta tai dramaattista" sekä tekstissä "luonnollisesti teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa". Kauppalehden lähteinä ovat lisäksi USA:n kansalaisuudesta luopunut brittiläinen sijoittaja ja aktivisti Bill Browder (en.wikipedia.org/wiki/Bill_Browder) ja tämän Venäjään keskittynyt sijoitusyhtiö Hermitage Capital Management (en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Capital_Management). Yrityksen toinen perustaja, Libanonissa syntynyt brasilialainen pankkiiri Edmond J. Safra kuoli erikoisessa tuhopoltossa Monacossa vuonna 1999 (en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Safra). Hyvistä lähteistään huolimatta Nordeaa myötäilevän Kauppalehden artikkelin suurin virhe on, että lehti kertoo Nordeassa pestävän rahaa mutta jättää kertomatta, että rahanpesijä on Nordea itse. Koskullin Kauppalehdessä kertoman mukaan "Nordea on talouselämän kasvattajaseura".

Pankkien Suomessa käyttämät yksinkertaisimmat rahanpesumenetelmät ovat rahan vastaanottaminen pankkiin saapuvalta henkilöltä seteleinä niiden alkuperää selvittämättä ja rahan siirtäminen yritystoiminnassa tekaistulla laskulla tilille, jonka omistajaa ei ole olemassa. Edellisellä menetelmällä rahanpesu onnistuu siksi, että pankkien oletetaan noudattavan lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444). Pankkitilille asti saatu raha on siten alkuperästään riippumatta "puhdasta" rahaa. Jälkimmäinen menetelmä jatkuu siten, että rahat luovutetaan jälkiä jättämättä seteleinä vastaanottajalle, joka voi myös olla tekaistun laskun maksaja itse. Tämä kaikki on mahdollista vain siksi, ettei Finanssivalvonta valvo lain noudattamista, vaan toimii itse osallisena ja pitää laatimansa asiakirjat salaisena.

Aivan pienestä rikoskokonaisuudesta Nordea-pankin rahanpesutoimissa ei ole kyse. Vuoden 2016 Panama-tietovuodon mukaan Nordea oli Ruotsin Finanssivalvonnan (Svenska Finansinspektionen) varoituksista huolimatta ollut mukana veroparatiisitoiminnassa. Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan Nordean tavassa valvoa rahanpesua on "vakavia puutteita", mistä pankille on annettu kaksi varoitusta. Vuonna 2015 Nordea joutui maksamaan suurimman mahdollisen sakon, yli 5 miljoonaa euroa. Nordean Luxemburgin jaosto oli tietojen mukaan rahoittanut asiakkailleen lähes 400 offshore-yritystä Panamassa sekä Brittiläisillä Neitsytsaarilla vuosina 2004–2014. Vuonna 2012 Nordea oli pyytänyt lakiasiaintoimisto Mossack Fonsecaa muuttamaan asiakirjojen päiväyksiä niin, että kolmen tanskalaisen asiakkaan valtakirjat olisivat olleet voimassa jo vuodesta 2010. Muutkin ruotsalaiset pankit olivat tietovuodossa mainittuina, mutta Nordea mainittiin Panama-paperien asiakirjoissa 10902 kertaa ja sitä seuraava pankki 764 kertaa. (fi.wikipedia.org/wiki/Nordea)

Edes rahanpesu ei ole riittänyt virsumiesten Nordealle, vaan myös huumekauppa on tullut Nordean ylimmillekin johtajille tutuksi. Huumekauppa on suurta kansainvälistä liiketoimintaa, jossa valtiot luovat markkinat ja takaavat hinnat. Ilman pankkeja ja huumekauppaa ylläpitäviä virkamiehiä sellainen ei toimisi. Tämä tiedetään myös Tanskassa, jossa Nordea on kunnostautunut huumerahan pesijänä (Operation X: Nordea og det store pengevaskeri):

nyheder.tv2.dk/krimi/2018-05-17-operation-x-afsloerer-hvidvask-nordea-500-eurosedler-vekselbureauer

Nordean kiinniottajista näkyvin on ilmeisesti kuitenkin Bill_Browder:

newyorker.com/magazine/2018/08/20/how-bill-browder-became-russias-most-wanted-man

Kuinka tähän on päästy 30 tai 80 vuodessa ja mitä tapahtuukaan juuri nyt?

Tämän halusi kerrottavaksi Nordea-pankin ja Suomen "valtion" virsumiesten rikosasian tärkein todistaja juuri ennen väkivaltaista kuolemaansa. Vaikka kerrottavaa oli paljon enemmänkin ja myös uusia tietoja on tullut, virsumiehet ehtivät ensin. Sateisen yön pimeydessä he tunkeutuivat todistajan kotiin ja Nordea-pankin yllyttäminä murhasivat tärkeimmän todistajan. Kysykääpä vaikka Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehdolta ja länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordströmiltä!

Vilhelm Nordström on äskettäin tapahtuneen murhan tutkinnan kirjallisesti tunnustanut estäjä mutta Juha Lehdolla tämän kaverina on pitkäaikaista kokemusta Nordea-pankin asioiden hoitajana. Lehto on Nordea-pankin ja sen edeltäjien raskaiden väärinkäytösten pitkäaikainen peittelijä ja syyllisten suojelija tasavallan presidentin suoraan ja kansliansa kautta toukokuussa vuonna 1992 antamalla määräyksellä. Tuo tasavallan entisen presidentin Mauno Koiviston antama laiton määräys sisältyy julkiseen asiakirjaan, joka on julistettu salaiseksi asiakirjaa koskevan esittämispyynnön johdosta. Edellinen lause kannattaa ehkä lukea useaan kertaan.

Mauno Koiviston entisenä Suomen pankin pääjohtajana presidentinvirassa ilman toimivaltaa antama määräys sekä määräysasiakirjan salaaminen ovat ne kuuluisat laittomat menettelyt, joilla virsumiehet pystyivät varastamaan sadoiltatuhansilta suomalaisilta heidän omaisuutensa ja luovuttamaan omaisuudet pankeille. Vuoden 2018 marraskuussa Helsingin Hietaniemen hautausmaalle pystytettyä Mauno Koiviston muistomerkkiä onkin kuvailtu osuvin sanoin "kultaa mustalla kivellä". Ei siis ole tarvetta kysyä "mikä tarkoitus onkaan tään elon raskaan, kaikki peittyy pulunpaskaan", kuten on kerrottu muistaakseni runoilija Eino Leinon patsaasta Helsingin Esplanadin puistossa. Leinolla on valuvaiheessa salaa laitettu kolikko kädessä ja runoilija Runebergillä katkennut naula päässä saman puiston keskiosan patsaassa estämässä kultaa muuttumasta paskaksi.

Neuvostoliiton Suomelta hyökkäyssodassa riistäneen Karjalan parhaassa mahdollisessa neuvottelutilanteessa presidenttinä vuonna 1991 menettäneen Mauno Koiviston tätäkin menettelyä on arvioitu myös valtiopetokseksi mutta edes hallituksen ja valtioneuvoston (hallitus + tasavallan presidentti) pankkeja koskevassa toiminnassa ei ollut tuolloin ja muutamana seuraavana vuonna mitään laillista. Lain mukaan kaikkien nimeltään tuntemat suurimmat pankit piti asettaa konkurssiin ja vapauttaa velalliset veloistaan, koska laitonta menettelyä velallisia kohtaan vaatineiden pankkien omavaraisuusaste oli laskenut alle laissa säädetyn kymmenen (10) prosentin vähimmäisrajan. Virsumiesten ei kuitenkaan tarvinnut noudattaa lakia, jonka noudattamista he itse valvoivat omassa asiassaan eikä rahaa tyhjästä pelkillä merkinnöillä tekevillä pankeilla tarvinnut olla omaa rahaa, vaikka laissa oli toisin säädetty. Lait ja velvollisuus noudattaa lain määräyksiä eivät koske kaikkia.

Näin jokainen suomalainen laitettiin suuria taloudellisia ja poliittisia uhkapelejä oppimattomien virsumiesten kanssa ilman koeteltua ammattitaitoa pelanneiden varattomien pankkien pelivelkojen maksajiksi verovaroista otetun "pankkituen" nimellä eikä sekään riittänyt virsumiehille. Veloistaan vapautettaviksi pankin konkurssimenettelyssä kuuluneiden pienten yrittäjien, ammatinharjoittajien ja yksityishenkilöiden omaisuudet luovutettiin konkurssitilassa olleille pankeille virsumiesten joukkovoimalla toteuttamin laittomin toimenpitein, vaikka rahansa epäonnistuneisiin uhkapeleihin ja humputteluun yhdessä virsumiesten kanssa törsänneet pankit piti asettaa konkurssiin ja niiden jäljelle jäänyt omaisuus piti jakaa pankkien osakkeenomistajille ja velkojille.

Suomen hallituksen, valtioneuvoston (hallitus + tasavallan presidentti), pankkien ja virsumiesten uhreiksi joutuneet yrittäjät, ammatinharjoittajat ja yksityishenkilöt eivät olleet sen enempää tekaistussa kuin todellisessakaan konkurssissa, vaan ainoastaan virsumiesten laittoman mielivallan alla. Samaan aikaan kaikki tiesivät oikein hyvin, että pankkien asiakkaiden velkavastuu päättyy pankkien konkurssitilaan eikä tarvetta maksaa edes Suomen pankin vähittäispankeille kaupiteltavaksi järjestelemien valuuttalainojen korkoja ja lyhennyksiä enää olisi. Suuret pankit ja niistä erityisesti Kansallis-osake-pankki KOP sen sijaan olivat lain määrittelemässä konkurssitilassa alle kymmenen (10) prosentin omavaraisuudellaan kuten lukuiset pienetkin pankit. Asian piti olla sillä selvä. Vaarallisia uhkapelejä yhdessä valtion virsumiesten kanssa pelanneista pankeista oltiin pääsemässä eroon.

Pelinsä jo menetetyksi tunteneet epätoivoiset pankinjohtajat yrittivät ihan oikeaa rahaa jostakin saadakseen ja asemansa säilyttääkseen luoda yhteyksiä jopa tunnettuihin kansainvälisiin rikollisliigoihin mutta ehkä huonoimmin olivat kuitenkin Kokoomuksen valtiovarainministeri Iiro Viinasen asiat. Järjestelyn alussa marraskuussa 1991 Viinanen kertoi televisiossa, että devalvaatio eli rahojen varastaminen kaikilta suomalaisilta voidaan tehdä ainoastaan "hänen kuolleen ruumiinsa ylitse". Kaikki ei mennyt aivan niin kuin suomalaisille juuri näillä sanoilla kerrottiin. Devalvaatio tehtiin etuajassa ennen Viinasen kuolemaa, tehtiin vieläpä kahteen kertaan ja taidettiinpa tehdä heti kiireellisenä Viinasen omalla päätöksellä. Julkisuudessa ei ole kerrottu mitä toimenpiteitä tarvittiin Viinasen tekemiseen valehtelijaksi mutta näin joka tapauksessa kävi tämän suuren pankkipelin ensimmäisessä osassa.

Eräs tuolloin kohti konkurssia matkanneista nykyisistä pankeista edeltäjineen on ehditty tuntea nimillä Kansallis-osake-pankki KOP, Suomen yhdyspankki SYP, Unitas ja Merita pankki, joista lopulta tuli Nordea-pankki Y-tunnuksella 2858394-9. Nordean nykyisiä väärinkäytöksiä selvitettäessä on paljastunut myös, että Nordea on poistanut nimestään ja jopa rinnakkaistoiminimestään pankki-sanan niin ettei Finanssivalvonnan valvottavien yritysten joukosta löydy Nordea-nimistä pankkia sellaisella hakusanalla. Pankkinimen sijasta Nordea käyttää ruotsinkielistä nimeä Nordea Bank Abp sekä rinnakkaistoiminimeä Nordea Bank Finland. Tässä erikoinen yksityiskohta on, että kaupparekisterin Nordeaa koskevat nimitiedot ovat väärät: nimien Nordea Bank Abp ja Nordea Bank Oyj oikea alkupäivä ei ole kaupparekisterin väittämä 29.06.2018 (ytj.fi), vaan todellisuudessa useita vuosia aikaisempi.

Nordean aputoiminimet vuonna 2018 eli yli kaksikymmentä vuotta konkurssitilaan joutumisen jälkeen ovat väärinkäytöshistorian mukaisesti seuraavat: Nordea Pankki Suomi, Föreningsbanken, Yhdyspankki, Kansallispankki, KOP Järjestöpankki, Merita, Merita Bank, Merita Pankki, MeritaNordbanken, Nordea, Nordea Asset Management, Nordea Group, Nordea Investment Banking, Nordea Solo, Union Bank of Finland - UBF, Nordea Private Banking, Nordea Privatbanken, Nordea Yksityispankki, Nordea Private Bank, Nordea Private Wealth Management, Nordea Kapitalförvaltning, Nordea Varallisuudenhoito, Nordea Corporate Finance, Unitas ja Fidenta (ytj.fi). Samaan Nordea-nimellä esiintyvään joukkioon on revitty myös useita muita epäonnistuneita pankkeja Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta eikä rahanpesijänä tunnetun Nordean toiminta tämän jälkeenkään ole ollut laillista (en.wikipedia.org/wiki/Nordea ja fi.wikipedia.org/wiki/Nordea).

Ammattitaidottomasta rikosten peittelystä ja peittelyn naurettavuudesta huolimatta juurikaan vakavampia asioita ei ole olemassa. Kun Nordea-pankin ja virsumiesten laittoman toiminnan alkuperäiset suomalaiset järjestelijät asiakirjoihin merkittyine suunnitelmineen on yritetty yksilöidä julkisten asiakirjojen osoittamina tosiasioina, useiden selvitystyöhön osallistuneiden henkilöiden tasavallan presidentin kansliasta (tpk.fi) saamissa vastauskirjeissä ilmaistu julkisen asiakirjan jäljennöksen luovuttamisesta kieltäytymisen peruste on ollut aina sama: lailla julkiseksi määrätty asiakirja on muuttunut salaiseksi jäljennöksen pyytämisen johdosta!

Yhdessä joukkovoimalla toimineet virsumiehet ja pankkiroistot ovat siten pyörittäneet näitä ammattitaidottoman tökeröitä pankkirikoksia ja niiden toteuttamiseksi ja peittelemiseksi tarvittavia kaikkein kovimpia muita rikoksia suomalaisia vastaan jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tosiasiassa vieläkin kauemmin, jos mukaan lasketaan ne kaikki epäonnistuneet kuin myös onnistuneet suuret uhkapelit, joilla kaikkien tavallisten suomalaisten kustannuksella on yritetty tehdä pankeille ja suurille yrityksille eli näiden omistajille rahaa tyhjästä. Olemmeko me tavalliset suomalaiset todella niin huonoja, että ansaitsemme noin kelvottomat johtajat komentelijoiksemme pankkeihin ja "valtion" suojatyöpaikkoihin vai pitäisikö meidän itse tehdä jotakin virsumiehistä vapautuaksemme?

-- Todella huonosti ovat virsumiesten asiat. Juuri tällä hetkellä tätä kirjoitettaessa on saatu tieto, että virsumiehet järjestelevät jälleen uutta murhaa. Viranomaisrikollisten uusimpien hyökkäysten kohteena on nyt erään todistajana ja asianomistajana virsumiesten väärinkäytösten kohteeksi jo aikaisemmin pitkäaikaisesti joutuneen henkilön puoliso. --

Tehtävä kunnolliselle virkamiehelle

Kaikkien ymmärtämästä luonnollisesta syystä virsumiehistä ei muutamia jo muualla julkiseksi tulleita esimerkkejä ja lyhyitä mainintoja lukuunottamatta kerrota täällä mitään, kuten ei kerrota hallituksestakaan. Viranomaisrikollisuuden käsittely on siirtynyt kokonaan muualle, sovellettava tekniikka on muuttunut ja virsumiehistä kertovat henkilöt ovat vaihtuneet samalla kun koneet tekevät suurimman osan työstä itsenäisesti.

Näin on äärimmäisen huonojen tapahtumien kautta päästy aikaisempaa paljon parempaan tilanteeseen. Vuosikymmenien ajan todistajia ja asianomistajia vastaan hyökänneet ja edelleen hyökkäävät virsumiehet ovat pystyneet tuhoamaan hyökkäystensä kohteeksi joutuneiden ihmisten koko elämän mutta kaikkien suomalaisten puolustautumiseen soveltuvat monenlaiset uudet tekniset laitteet ohjelmineen ovat sen sijaan periaatteessa ikuisia tai ainakin helposti monistettavia ja jatkuvasti kehittyviä.

Siksi täälläkään ei tarvitse kertoa enää virsuista mitään eivätkä arvoasteikon pohjimmaiseksi asettuneet virsumiehet voi kiinnostaa ketään. Juuri kiinnostuksen puutteestahan johtuu, että virsumiehet ovat voineet jatkaa laajamittaista laitonta toimintaansa kenenkään estämättä. Ei edes olisi kovin ylentävää joutua kirjoittamaan viranomaisasemaan hakeutuneista osaamattomista ja oppimattomista pahoinpitelijöistä, murhaajista ja huijareista, jollaisia "valtion" rikosmonopolia joukkovoimalla pyörittävät virsumiehet ovat. Sana "valtio" on lainausmerkeissä, koska Suomi ei tahallisesti vialliseksi rakennetun yhteiskunta- ja oikeusjärjestelmänsä vuoksi täytä valtion määritelmää.

Joku rohkea ja kunnollinen "valtion" virkamies voisi kuitenkin oman mitättömyyteen tähtäävän uransa ja ehkä henkensäkin uhanalaiseksi saattaen kertoa julkisuudessa kuinka väkivaltaiset ja kelvottomat virsumiehet toimivat järjestelmän sisältä päin katsottuna sekä mikä saa kunnollisetkin virkamiehet hyväksymään virsumiesten laajan laittoman toiminnan. Voisi mutta ei voi. Ei ole odotettavissa, että yksikään virkamies uskaltaisi sellaisesta kertoa ja vaatia edes virkamiesten tekemiä todistajien törkeitä pahoinpitelyitä ja murhia tutkittavaksi ja syyllisiä tuomittavaksi, vaikka kaikki tapahtunut on luettavissa viranomaisasiakirjoista ja on täten aukottomasti sekä todistettu että myönnetty tapahtuneeksi. Peittelijöinä ja propagandisteina toimivien virsumiesten henkiset kyvyt ovat loppuneet kesken.

Pien-Suomen suurin rahanpesijä on virsumiesten Nordea-pankki

Tässäkin kohdassa on syytä edelleen korostaa sitä täysin selvää tosiasiaa, että kaikki virkamiehet eivät ole virsumiehiä. Virkamiesten enemmistö on ihan kunnollista väkeä mutta he ovat yhtä hiljaisia kuin virsumiesten virantoimituksessa toinen toistensa suojelemina tekemien rikosten ja virkarikosten uhritkin. Kaikkea ei ole edes pystytty tekemään tahallisesti, vaan myös vahinkoja sattuu..

Voisikohan siis joku rohkea ja kunnollinen "valtion" virkamies oman virastonsa virsumiesten jatkuvan rähinöinnin, vääristelyn, harhaanjohtamisen ja peittelyn sijasta edes vahingossa päästää itsestään pienen totuuteen viittaavan äänen täällä vähäväkisessä pien-Suomessa, jonka väkiluku on vain noin tuhannesosa maailman koko väkiluvusta ja jonka pinta-ala on huomattavasti pienempi kuin pallon tasopintana esittävät kartat antavat ymmärtää olevan?

Esimerkiksi eteläisen Afrikan itäpuolella sijaitseva Madagascar-niminen saari ja valtio on kartoissa noin puolen Suomen kokoinen pinta-alaltaan, vaikka kartat esittävät Suomen yhtä paljon Madagascaria suuremmaksi. Suomi esitetään siten kartoissa noin nelinkertaisena afrikkalaiseen todellisuuteen verrattuna. Me suomalaiset elämme tietämättöminä metsäläisinä vakavasti sairaassa pien-Suomessa, jossa ei ole yhtäkään oikeana kaupunkina (city) pidettävää keskusta ja jonka väkilukukin on vähemmän kuin neljäsosa Madagascarin väkiluvusta.

Vastaavanlainen virsumiesten toimeksiantajineen ja edunsaajineen luoma väärinkäsitys on, että Suomi, suomalaiset ja täällä käytettävät järjestelmät olisivat jotenkin ylivertaisia Afrikkaan ja afrikkalaisiin verrattuna. Halvimmissakin puhelimissa toimiva turvallinen ja viiveetön maksujärjestelmä M-Pesa on ollut käytössä Keniassa ja Tansaniassa vuodesta 2007 alkaen mutta Suomeen ei ole pystytty luomaan mitään vastaavaa yli kymmenessä vuodessa. Meitä edellä turvallisten pankkipalveluiden tuottajina ovat myös Afghanistan, Etelä-Afrikka, Intia, Romania ja Albania (en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa).

Suomalaisten virsumiesten ja pankkien yhdessä pyörittämä kokonaisjärjestelmä on demokratian sijasta salailuun, harhaanjohtamiseen, teeskentelyyn, pönöttämiseen ja äärimmäiseen väkivaltaan perustuva kleptokratia tai pölhökratia. Tässä organisaatiossa henkilöiden laatu laskee ylöspäin mentäessä ja alimmalla tasolla tehdään ilman vähäistäkään ajattelun tarvetta mitä ylempi taso käskee tekemään.

Käytännössä kaikki on sallittua, koska Suomessa virsumiesten ylempi taso suojelee rikoshankkeissaan paitsi toinen toisiaan, myös alemman tason likaisen työn tekijöitä. Siis varkaita, ryöstäjiä, huijareita ja murhaajia, joita he itsekin määräysten antajina ovat. Sellainen on virsumiesten pyörittämä suomalainen järjestelmä. Voidaankin kysyä kuka nykyisin on se liigaa komentava johtaja, joka on aivan selvästi saanut erinomaiset taitonsa aikaisempien sukupolvien hyvin tuntemaa Rantasalamen rinssieverstiä ja ylipiäjohtajaa matkimalla.

Pirskatti! Missä on Kalle-Kustaa? Minulta Nordea-pankki varasti noin kaksisataatuhatta (200000) euroa rahaa tavanomaisin petosjärjestelyin. Tämän pankkipetoksen Nordea toteutti siten, että se otti rahojen alkuperää selvittämättä vastaan kahden ennestään tuntemattoman miehen muovikassissa pankkiin kantamat noin kaksisataatuhatta (200000) euroa ja talletti rahat väärän henkilön tilille. Tämä on tapahtuneeksi todistettu Nordea-pankin tekemä rikos, josta on säädetty rangaistus laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä -- eikä tämä ollut Nordealta läheskään ensimmäinen vastaava rikollinen menettely edes minua kohtaan.

Jos Nordea-pankin tekemä ja tunnustama noin kahdensadantuhannen (200000) euron varkaus on liian pieni asia tutkittavaksi ja syyllisten saattamiseksi vastuuseen, "valtion" virsumiesten tekemät todistajien murhat ja törkeät pahoinpitelyt, niissä vammauttamiset, pahoinpideltyjen heitteillepanot, todisteiden piilottaminen ja hävittäminen, omaisuuksien tuhotyöt, huijaukset tuomioistuimien näytösoikeudenkäynneissä ja laajamittainen väärien tietojen syöttäminen sekä viranomaisjärjestelmiin että julkisuuteen kaikkien suomalaisten harhauttamiseksi eivät ole. Eivät varsinkaan, kun ne ovat samojen virsumiesten ja heidän saman pankkinsa samassa rikos- ja virkarikoskokonaisuudessa toinen toistensa suojeluksessa tekemiä.

Rikoksesta kiinni jäätyään Nordea on typeryyksissään antanut tästä muiden asiakirjojen ja todistajien kertoman kanssa yhtäpitävän kirjallisen tunnustuksen mutta pankki ja sen tiedottaja saavat olla pankkirikosten peittelijöinä täysin ammattitaidottomia hyvin yksinkertaisesta syystä. Tämä "maan tapana" tunnettu Käytännön käytäntö ei varmasti ole yllätys kenellekään:

Nordea-pankkia suojeleva Finanssivalvonta pankkien toiminnan lainmukaisuuden valvojana sekä poliisi ja syyttäjät esitutkintalaissa määrättyinä poliisirikosten tutkinnanjohtajina ovat itse osallisina ja päätekijöinä laittomista järjestelyistä keskenään sopien ja muitakin viranomaistahoja hankkeeseensa mukaan ottaen kieltäytyneet tutkimasta tämän rakenteellisena korruptiona eli viranomaisrikollisuutena tunnetun erittäin laajan ja vakavan rikos- ja virkarikoskokonaisuuden yhtäkään osaa. Toinen toistensa suojelemilla virsumiehillä on siten tosiasiallinen oikeus tehdä mitä tahansa, kuten esimerkiksi pahoinpidellä ja murhata omien rikostensa ja virkarikostensa todistajia.

Edellisen perusteella on arvioitavissa ja viranomaisten itse laatimin asiakirjoin sekä teknisin todistein on aikaisemmin yksityiskohtaisesti osoitettu, että Suomen "valtion" virsumiehillä oli jo laajamittaisiin tuhotöihin, näytösoikeudenkäynteihin, väärien tietojen levittelyyn, kansainväliseen propagandaan, todistajien törkeisiin pahoinpitelyihin, pahoinpideltyjen heitteillepanoon ja todistajien murhiin ryhtyessään raskaat rikosmotiivit. Samalla heikkolahjaisten virsumiesten joukkovoimaan perustuvaa suojelua nauttiva Nordea on osoittanut olevansa kaikkein paras ainakin yhdellä pankkitoiminnan osa-alueella: roskapankkina aikaisemmin tunnettu Nordea-pankki on nyt Suomen suurin rahanpesijä.

Virsumiesten rötöstely nauttii erityissuojelua

Teeskentely-Suomessa ei valitettavasti ole sellaista tahoa, joka pystyisi käsittelemään virsumiesten ja pankkien yhteisiä rikosjärjestelyjä, koska nämä kaikki käsittelijöineen ovat toisistaan riippuvaisia ja kuuluvat samaan joukkioon yhdessä valeuutisia levittelevien näkyvimpien lehtien kanssa.

Suomalaislehtien heikko laatu ja alistuminen viranomaisrikollisten äänitorveksi on helposti havaittavissa lukemalla vaikkapa amerikkalaisia, ranskalaisia tai italialaisia lehtiä, joissa kerrotaan paikallisten virsumiesten nimet, kun Suomessa käytetään uutisissa virsumiesten nimen sijasta viraston nimeä ja salataan syyllisten henkilöllisyys. Jopa tuomioistuimien kaikki päätökset ja tuomiot ovat tilastollisesti tarkasteltuna mitättömiä ja arvottomia, koska ne jokaisen tuntemalla tavalla rakenteelliseen korruptioon perustuvina riippuvat toinen toisistaan. Lain edellyttämä riippumattomuus puuttuu täydellisesti.

Kanteluviranomaisten päätökset ovat taas toisella tavalla vakavasti ongelmallisia sisällöstään riippumatta, koska kanteluviranomaiselta useimmiten puuttuu valta vaatia muutosta tehtäväksi. Mikäli ilman toimeenpanovaltaa toimivien oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on virsumiesten kannalta vähänkään huono -- tai vaikka ei olisikaan -- kanteleminen saa virsumiehet ryhtymään joukkovoimalla jopa vuosikymmenien mittaiseen kostoon. Tämä tarkoittaa näiltäkin osin niinsanottujen mustien listojen olemassaoloa ja soveltamista.

Vieläkin erikoisemmin käy virsumiesten väärinkäytöksistä valittaneille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jonka päätöstä voi joutua odottelemaan lähes kymmenen vuotta, kun asiaa on ensin käsitelty tai oltu käsiteltävinään Suomessa jo yhtä kauan. Virsumiesten käyttämän pilkkomismenetelmän ja tahallisen viivyttämisen vuoksi tähän on voinut kulua aikaa jopa vuosikymmeniä, jonka vuoksi väärinkäytösten kohteeksi joutuneet ovat saattaneet ehtiä kuolla asiansa käsittelyn valmistumista odottaessaan. Silloinkaan kukaan ei ratkaise eikä edes teoriassa voi ratkaista kuinka asiat ovat, vaan ainoastaan esittää jollekin vaatimuksen tehdä tai olla tekemättä jotakin.

Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on käynyt niin, että Suomea koskevat tuomiot ovat loppuneet lokakuusta 2015 alkaen lähes täydellisesti sen jälkeen kun Suomen edustajaksi ihmisoikeustuomioistuimeen oli tullut samaan tehtävään aikaisemmin ansioluettelohuijauksella päässeen Päivi Hirvelän tilalle Korkeimman oikeuden entinen presidentti Pauliine Koskelo. Koskelo on juuri se henkilö, jonka organisaation vääristä menettelyistä lähes kaikki suomalaisten ja muiden Suomessa oleskelevien henkilöiden ja täällä toimivien yritysten valitukset on tehty.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevien päätösten ja tuomioiden arkiston ylläpitäjänä ja kaikki tuomiot huolellisesti lukeneena olen ollut näistä järjestelyistä hyvin tietoinen. Lopulta GDPR-asetuksella estettiin 25.5.2018 alkaen lähes kaikkien väärinkäytöstietojen kaikenlainen tuominen julkisuuteen (en.wikipedia.org/wiki/General_ Data_ Protection_ Regulation). Amerikkalaisten ihmisoikeusjärjestöjen, piraattipuolueen ja saksalaisen hakkerijärjestön kertoman mukaan paljon tehokkaampiakin asukkaiden hiljentämiskeinoja on tulossa EU-alueelle (eff.org, piratpartiet.se ja ccc.de).

Rahaksi väitetyt numerot pois pankista

Ehkä kenenkään ei olisi kannattanut äänestää missään vaaleissa, kun järjestelmä henkilöistäkin riippumatta tuottaa vääriä ja vahingollisia tuloksia. Kaiken tässäkin lyhyesti kerrotun johdosta Suomessa tärkeintä äänestämisen sijaan on kansalaisten huomaamaton aktiivisuus, jolla virsumiehet viranomaisasemaan hakeutuneina ammattirikollisina voidaan jättää rähinöimään keskenään.

Suurimpienkaan taloudellisten muutosten toteuttamiseen ei tarvita minkäänlaisia uusia organisaatioita, ei minkäänlaista järjestäytymistä, ei kenenkään kanssa mistään sopimista, ei suomalaisia Internet-palveluita, ei mitään uusia Internet-palveluita muualtakaan eikä erityisesti väkivaltaista vallankumousta.

Hiljaisen vallankumouksen aloittamiseen riittää rahaksi väitettyjen numeroiden ottaminen pois pankista seteleinä ja näiden siirtäminen jälkiä jättämättä johonkin virsumiesten ja heidän pankkiroistojensa ulottumattomissa olevaan muuhun järjestelmään. Tämä pitää tehdä mahdollisimman pian, koska setelit ovat poistumassa käytöstä pian myös Suomessa.

Voi virsua voi, kun ei se laula eikä soi!

Tehokas puolustautuminen viranomaisrikollisuutta vastaan on hyödyllisintä ja kiireellisintä virsumiesten alistamasta massasta millä tahansa tavalla poikkeaville yksilöille, kaikille pienyrittäjille ja ammatinharjoittajille, virsumiesten tekemistä rikoksista ja virkarikoksista tietäville, virsumiesten jo tekemien hyökkäysten uhreille sekä niille, joille ei VIELÄ ole tehty niin. Ehkä myös joillekin virsumiehille, sillä heidän joukkoonsa tarvitaan lain noudattamiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen pyrkiviä soluttautujia.

Muiden tietojen kuin virsumiesten harhaanjohtamiseen tarvittavien tietojen pitäminen yksinomaan lähipiirissä ja toisilleen tuntemattomien ihmisten sanattomaan yhteisymmärrykseen perustuva samansuuntainen toiminta riittävät yhteiseen puolustautumiseen, kuten ne ovat riittäneet itsenäisten ihmisten tuhansia vuosia vanhoissa muissakin järjestelmissä. Tästä parhaita tänäkin päivänä toimivia esimerkkejä ovat ankaraan puhdasoppisuuteen "valtion" ulkopuolella tähtäävät uskonnot, joiden syvin olemus ei avaudu sivullisille.

Niin vaativaa puolustautumisen viranomaisrikollisuutta vastaan ei kuitenkaan tarvitse olla. Jokainen voi hyödyntää uusimpaan tekniikkaan perustuvia henkilökohtaisia puolustautumiskeinoja, joista tärkeimmät pystyy ottamaan käyttöön tämän kirjoituksen loppuosan linkin kautta muutamassa minuutissa. Virsumiehet joutuvat silloin rähinöimään keskenään, kun he eivät enää pysty saamaan selville ketä vastaan kulloinkin pitäisi hyökätä ja kun rahatkin ovat kadonneet virsumiesten pankkien turvattomista järjestelmistä.

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että kunniallinen elämä on mahdollista ainoastaan laittoman yhteiskunnan ulkopuolella. Virsumiesten toiminta viranomaisasemaan hakeutuneina ammattirikollisina ei ole laillisen yhteiskunnan toimintaa ja sellaisesta virsumiesten toiminnasta jokaisen omine rahoineen on syytä pysytellä mahdollisimman kaukana. Runoilijan sanoin: voi virsua voi, kun ei se laula eikä soi!

Gravity Generator, Tails, Signal, OnionShare, Tor Browser, Monero, Zcash ja lehtokurppa

Ehkä tässä ei tarvitse uudelleen korostaa niitä muutenkin ilmeisiä syitä, joiden vuoksi täälläkään ei lyhyitä mainintoja lukuunottamatta kerrota eikä voida kertoa viranomaisrikollisuudesta mitään, vaikka valmista aineistoa on Internetin avulla maapallon toiselle puolelle toisten haltuun turvallisesti talletettuna tuhansia sivuja. Käytäntö on Suomen "valtion" rikosmonopoli ja sen virsumiesten toiminta on monopoliasemassa pyöritettävää ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka näkyvimpiä ominaispiirteitä voitaneen parhaiten kuvailla virsumiesten joukkomielenvikaisuuden lisäksi perinteisillä sanoilla "oksettava" ja "iljettävä". Siksi kenenkään ei edes tarvitse olla sellaisesta kiinnostunut eikä kenenkään tarvitse sellaisesta kirjoittaa.

Itse olen jo työni ja koulutukseni vuoksi keskittynyt aivan muunlaisiin aiheisiin kuin viranomaisrikollisuuteen ja saatan siksi kertoa eräistä tieteeseen, tekniikkaan, taiteeseen, luontoon, kieleen ja matkailuun liittyvistä aiheista myös täällä tai ainakin yksityisesti. Minkään sellaisen hyvän lähelle virsumiehillä ei osaamattomuutensa ja pahantapaisuutensa vuoksi ole koskaan pääsyä -- mutta millä keinoilla kaikki viranomaisrikollisuudesta ja virsumiehistä vasta nyt kuulleet suomalaiset, Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset sekä täällä toimivat pienyrittäjät ja ammatinharjoittajat voisivat pitää riittävää etäisyyttä virsumiehiin? Tämän kirjoituksen viimeiset kappaleet linkkeineen antavat siihen kysymykseen alustavan vastauksen sillä olettamuksella, että Internetin kaltainen tietoverkko toimii, sähköverkko ei ole pysyvästi kaatunut eikä hengen säilyttämiseksi ole vielä tarvinnut turvautua kalaverkkoihin.

Tulevaisuuden arvioimiseksi muistutan täten lopuksi, että Internet sellaisena kuin kaikki sen nyt tuntevat, on suurten ihmismassojen valvontaan ja ohjaamiseen käytettävä järjestelmä eikä mitään muuta. Tärkeimmät taloudelliset, poliittiset, tieteelliset ja näihin verrattavissa olevat muut tiedot ovat saatavana ainoastaan Tor-verkon tai sitäkin kehittyneempien järjestelmien kautta. Tällöinkin tiedot on suunnattu erittäin rajoitetulle valikoidulle yleisölle tästä yhdessä luottamuksellisesti etukäteen sopien tai tietoja tuottavat, käsittelevät ja käyttävät alusta loppuun saakka ainoastaan laitteet ja koneet, kuten julkisessa Internetissäkin yhä enenevässä määrin tapahtuu. Mitään sisältöä Internetissä ei ole eikä ole koskaan ollut, vaikka tietoja Internetin kautta siirretäänkin.

Näiltä osin uusin tekniikka on päässyt hyvin lähelle 1960-luvun lopun tilannetta tai vieläkin kauemmaksi. Mitään todella merkittävää tietoa ei voi saada ilman luottamusta eikä sellaista tietoa voi välittää ilman henkilökohtaiseen luottamukseen perustuvaa koeteltua järjestelmää. Tunnetuin tällainen edelleen toimiva järjestelmä on noin 1300 vuotta vanha Hawala (en.wikipedia.org/wiki/Hawala).

Tämän lukijoiden kannalta ehkä järkyttävin havainto on, että Suomen viranomaisrikollisten liiga Käytäntö ja sen virsumiehet toimivat KESKENÄÄN samalla periaatteella kuin Hawala. Väärä klaani ja jäsenet roistoja mutta muuten sama Hawalan periaate joukkovoimalla heikkolahjaisesti väärään tarkoitukseen sovellettuna. Suomalaiset eivät ole sellaista alaluokkaista roistojoukkoa herroikseen ja komentelijoikseen ansainneet.

Jokainen voi aloittaa viranomaisrikollisuutta vastaan suojautumisen hyvin yksinkertaisesti yhdellä tai kahdella klikkauksella. Tässä ja nyt -- mutta jokohan Nordea-pankki palauttaisi varastamansa rahat ja kuinka toinen toisiaan suojelevat virsumiehet viranomaisasemaan hakeutuneina ammattirikollisina saataisiin vastuuseen Nordean kanssa joukkovoimalla toteuttamistaan erittäin raskaista rikoksista ja virkarikoksista? Rikoslain mukaan todistajien törkeä pahoinpiteleminen vanhenee vasta kymmenen vuoden kuluttua vammauttamisesta, virkamiesten tekemät todistajien murhat eivät vanhene koskaan eikä tutkinnan estäneiden virkamiesten rakenteelliseen korruptioon perustuva asema vähennä heidän syyllisyyttään tästä kaikesta keskenään sopineina Käytännön rikosmonopolin virsumiehinä (finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001).

-- Oliko se lehtokurppa, vai virsutko ne vain narisevat? Ottaa kiinni tyhjästä ja nousee korkeuksiin, vaikka kukaan ei sitä nosta! Gravity Generator, Tails, Signal, OnionShare, Tor Browser, Monero ja Zcash ovat olemassa mutta lehtokurppa on paras. Vikiseekin niin vienosti. --

anttalainen.com/suomi/pankki/virsumiehet_666.html
 


anttalainen.com Helsinki Finland Europe (2730) -- | english | contact | fashion | offshore | suomi | galleria | lopettaneet | kartta | messut | pankki | tilauskeskus | yhteystiedot |