anttalainen.com/suomi/pankki/virsumiehet_666.html

Virsumiehet

Virsumiehet ovat aivan eri miehiä kuin Virsimiehet. Toistensa täydellisiä vastakohtia ja varsin usein myös naisia. Virsumiehet pelaavat yhteistä sopupeliään liigassa, jonka nimi on Käytäntö. Toisiaan vastaan he eivät koskaan pelaa ja he ilmoittavat voittaneensa kaikki pelinsä. Käytäntö ei ole jalkapalloliiga eikä se liity urheiluun millään tavoin. Virsumiehet ovat keksineet oman pelinsä ja sen säännöt itse. Tätä peliä pelataan suurella likaisella rahalla, joka ihan itsestään muuttuu puhtaan valkoiseksi.


Käytäntö on Suomen valtion virkamiesten rikosmonopoli. Viranomaisasemaan hakeutuneiden kaikkein kelvottomimpien virkamiesten muodostama ammattimainen, järjestäytynyt rikollisliiga, joka on ulottanut toimintansa Suomen ulkopuolellekin. Käytäntö perustuu Transparency Internationalin (transparency.org) Suomelle tyypilliseksi toteamaan rakenteelliseen korruptioon eli viranomaisrikollisuuteen. Viranomaisrikollisuutta harjoittavat virsumiehet ovat raskaasti korruptoituneita virkamiehiä.

Viranomaisrikollisuus ja viranomaisrikollinen ovat syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002 luomani ja tuolloin internetin hakukoneiden mukaan ensimmäisenä käyttöön ottamani uudet sanat. Nämä suomen kieleen jo vakiintuneet sanat -- joiden lyhyet muodot ovat rikollisuus ja rikollinen -- perustuvat samaan aikaan julkaisemaani viranomaisrikollisuuden määritelmään.

Määritelmästä seuraa yksikäsitteisesti, että virsumiesten viranomaisrikollisuudeksi luettava toiminta on paikallisen lain tarkoittamaa rikollisuutta. Vastaavasti viranomaisasemaan toinen toistensa suojelukseen hakeutuneet virsumiehet ovat viranomaisrikollisuuden määritelmän tarkoittamia rikollisia.

Äärimmäistäkin väkivaltaa todistajia ja asianomistajia vastaan käyttämällä virsumiehet yrittävät estää suomalaisia saamasta tietää viranomaisrikollisuudesta. Suomen tekemillä kansainvälisillä sopimuksilla, ihmisoikeuksilla, tosiasioilla ja lain määräyksillä ei ole virsumiehille merkitystä.

Suomi ei ole valtio ja mitä historia opettaa

Vaikka Suomen yhteiskuntajärjestelmä perustuu viranomaisrikollisuuteen, kaikki virkamiehet eivät ole rikollisia. Lähes jokainen heistä joutuu kuitenkin alistumaan viranomaisrikollisten valtaan joko tieten tai tietämättään. Teeskentelevä ja ulkomaisia tarkkailijoita harhaanjohtava Suomi on siten kansainvälisin termein ilmaistuna roistovaltio (rogue state), joka hyökkää sairauden, vamman tai vanhuuden vuoksi apua tarvitsevia omia kansalaisiaan sekä sellaisesta tietäviä kohtaan piilossa julkisuudelta.

Todellisuudessa Suomi ei ole edes valtio, koska täällä ei ole lain noudattamiseen perustuvaa toimivaa oikeusjärjestelmää. Rikosmonopoliaan ylläpitävät virsumiehet eivät noudata lakia eikä Suomi siksi täytä kaikkien valtiotieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden hyvin tuntemaa valtion määritelmää. Järjestelmän voisivat purkaa ainoastaan ne, joiden lakiin perustumattomien etujen ylläpitämiseksi järjestelmä on luotu. Viranomaisrikolliset virsumiehineen ovat äänettömäksi massaksi alistettujen suomalaisten herroja.

Historiasta voidaan päätellä, että viranomaisrikollisten sortovallasta on voitu vapautua ainoastaan väkivaltaisen vallankumouksen, suursodan, kansainvaellusten, suurten luonnonmullistusten tai merkittävän osan väestöstä tuhoavien kulkutautien seurauksena. Nämä keinot eivät ole yksittäisten henkilöiden käytettävissä mutta nykyisin on olemassa myös matematiikkaan ja tekniikkaan perustuvia tehokkaita apuvälineitä ja puolustautumiskeinoja, joita kuka tahansa voi käyttää vaikka kotisohvalla tai kuusen juurella istuen.

Voimasuhteiden tällä tavoin nopeasti muututtua, kukaan ei internetin tapahtumia seuranneena ole voinut olla huomaamatta virsumiesten rähinöinnin ja rötöstelyn lisääntymistä. Teeskentelykieltä käyttävien lammastoimittajien ja virsumiesten laittoman yhteistyön vuoksi sama on ollut havaittavissa suomalaisia lehtiä luettaessa mutta silloin on salatun oikean tiedon olemassaolon havaitakseen pitänyt osata lukea lammasmediaa niinsanotusti rivien välistä. Vaikka oikeiden tietojen olemassaolo näin paljastuukin, nämä oikeat tiedot eivät löydy virsumiesten äänitorvena toimivista lehdistä.

Virsumiesten rikollisliiga Käytäntö -- synty ja kehitys

Toisin kuin teeskentelykieltä käyttävät lammastoimittajat, tavalliset suomalaiset ovat puhuneet ja kirjoittaneet viranomaisrikollisuudesta ja viranomaisrikollisista niiden oikeilla nimillä. Tällä tavoin yleiseen käyttöön päätyneet uudet sanat ovat saaneet viranomaisrikolliset ryhtymään joukkovoimalla laajamittaisiin hyökkäyksiin kielletyksi väittämiään sanoja ja niiden käyttäjiä kohtaan. Sellaista osaamattomien ja oppimattomien virsumiesten harjoittamaa viranomaistoimintaa voidaan ehkä parhaiten kutsua joukkomielenvikaisuudeksi.

Mitään uutta tässä ei kuitenkaan ole. Uusi tietosanakirja vuodelta 1967 kertoo Käytännön esikuvasta osan 13 sivulla 327 seuraavasti: "Mafia tai maffia, sisilialainen terrorijärjestö, Napolin Camorraa vastaava. M SAI ALKUNSA VIRANOMAISTEN N. V. 1800 ROSVOLAITOSTA VASTAAN MUODOSTAMISTA SANTARMIJOUKOISTA, JOTKA ALKOIVAT ITSE KÄYTTÄÄ KIRISTYSMENETELMIÄ. Italian fasistihallitus kukisti m:n 1926-1929 mutta Sisilian autonomiapyrkimysten yhteydessä 1943 sen perinteet elpyivät uudelleen."

Suomalaisten virsumiesten hyökkäyksissään todistajia ja asianomistajia vastaan käyttämiä tavallisimpia menetelmiä ovat olleet omaisuuksien ja todisteiden tuhotyöt, tekaistut syytteet, näytösoikeudenkäynnit, asiakirjojen ja tietojen salaaminen, lakisääteisen sosiaaliturvan saannin estäminen, sieppaukset ja poikkeuksellisen törkeissä pahoinpitelyissä vammauttamiset. Kun sellaisesta ei ole ollut apua lakikirjaa ja tosiasioita vastaan, virsumiehet ovat ryhtyneet rikostensa ja virkarikostensa todistajien murhiin erityisesti aseella päähän ampumalla, päätä hakkaamalla, tukehduttamalla ja myrkyttämällä. Ikäluokkansa parhaimmisto ei tunnetusti hakeudu viranomaisrikollisiksi.

Virsumiehet ja Käytäntö hyökkäävät -- näin puolustauduttiin ennen

Virsumiesten rikosten ja virkarikosten todistajat ja asianomistajat eivät ole voineet yrittää suojautua valtiollista rikollisliigaa vastaan juuri muulla tavalla kuin olemalla mahdollisimman huomaamattomia ja näkymättömiä. Alaluokkaisen heikkotasoiset virsumiehet, jotka eivät tiedä keitä vastaan heidän kulloinkin tulisi hyökätä, on tällä tavoin varsin usein pystytty jättämään rähinöimään keskenään.

Tällaista ei ollut ainoastaan sata vuotta sitten. Sota jatkuu edelleen mutta enää vastakkain eivät ole valkoiset lahtarit ja näiden sortama punainen köyhälistö. Edes perinteisestä puoluepolitiikasta tässä ei ole kyse, vaikka ilmeisesti suurin osa nykylahtareista onkin siistiin sisätyöhön pyrkineitä entisten punaisten jälkeläisiä.

Verovaroin ylläpidettäviin suojatyöpaikkoihin päästyään ja täten vihollisensa puolelle virsumiehiksi siirryttyään he jatkavat hyökkäyssotaansa mutta nyt virsumiesten raskaista väärinkäytöksistä tietäviä henkilöitä kohtaan. Siinä ei ole mitään laillista eikä kunniallista. Virsumiesten toiminta on viranomaisasemassa joukkovoimalla pyöritettävää ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on kaikkien suomalaisten ja muiden Suomessa oleskelevien kannalta erittäin vahingollista.

Vaikka virsumiehet viranomaisasemaan hakeutuneena nauttivat kaltaistensa suojelua, he jäävät lähes aina rötöstelystään kiinni. Toisin kuin alistetuille suomalaisille on laajaa propagandaa käyttäen uskoteltu, virsumiesten jääminen kiinni rötöstelystä ei tarkoita minkäänlaista vastuun toteutumista, vaan todistajia ja asianomistajia vastaan joukkovoimalla tehtäviä uusia hyökkäyksiä syyllisten suojelemiseksi sekä vahingon aiheuttamiseksi todistajille ja asianomistajille.

On aivan selvää, että erityisesti todistajat ja asianomistajat tarvitsevat suuren näkyvyytensä vuoksi tavanomaista tehokkaampia keinoja virsumiesten hyökkäyksiltä suojautumista varten. Kukaan tähän asti turvassa ollut suomalainen ei kuitenkaan voi tietää milloin virsumiehet aloittavat hyökkäyksensä myös häntä kohtaan. Siksi kaikkien kannattaa suojautua jo etukäteen -- eikä vain suojautua, vaan pitää myös suojautumisensa, tuntemiensa henkilöiden nimet sekä kiinnostuksensa kohteet salassa.

Vieläkö joku ihan tosissaan käyttää internetin suosittuja hakukoneita ja niinsanottua sosiaalista mediaa muuhun kuin harhaanjohtamiseen -- ja onko vielä olemassa joku sellainen, joka käyttää suomalaista pankkitiliä tai suojaamatonta puhelinta? Joskus ennen niin voitiin tehdä mutta virsumiesten lisääntyneen rähinöinnin ja rötöstelyn vuoksi sellainen ei ole enää turvallista. Edes Bitcoin ei ole turvallinen mutta Monero ja Zcash mahdollisesti ovat.

Uusia apuvälineitä suojautumista varten

Todistajien ja asianomistajien vaara joutua virsumiesten monopoliasemassa olevan rikollisliigan äärimmäisen väkivallan kohteeksi on niin suuri, että Suomeen on jouduttu pyytämään yksityistä kansainvälistä kriisiapua. Apua on myös saatu ja uusia suojautumiskeinoja on pystytty kehittämään kansainvälisen avun turvin yhdessä.

Tämän seurauksena virsumiehet joutuvat nyt yhä useammin hyökkäämään tekniikkaa ja sen perustana olevaa matematiikkaa ja fysiikkaa vastaan sekä jonkin verran jo näinäkin aikoina jopa kemiaa ja biologiaa vastaan. Siitä ei tule mitään. Varmaa on myös, että virsumiehet jatkavat laajamittaista rikostensa peittelyä eikä siitäkään tule mitään. Vähintäänkin häntä näkyy tai korvat heiluvat. Ankkalinnan Karhukopla on huomattavasti suomalaisia virsumiehiä ja Käytäntöä taitavampi.

Virsumiesten jatkuvat yritykset peitellä rikoksiaan vääriksi tietämiään tietoja viranomaisjärjestelmiin ja yhdessä lammastoimittajien kanssa julkisuuteen syöttämällä jättää aina jäljet, joita virsumiesten mitkään peittelytoimet eivät riitä kätkemään. Julkaiseminen ja kätkeminen eivät samanaikaisesti onnistu, vaikka virsumiehet kuinka teeskentelisivät ja pönöttäisivät. Jokaisella suomalaisten lehtien lukijalla ja jokaisella paikallisten televisio-ohjelmien katselijalla on tilaisuus havaita tämä jokaisena päivänä.

Virsumiesten rahanpesu Nordeassa, murhat kehityksen vauhdittajana ja vahinkojen korvaaminen

Aivan aluksi kaikille lukijoille suositellaan englanninkielisillä sivuilla olevaa linkkiluetteloa mutta vieläkin tehokkaampia suojautumiskeinoja on tulossa. Niiden kansainvälinen kehitystyö vauhdittui huomattavasti sen jälkeen, kun kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström yhdessä Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehdon kanssa esti päätöksellään työtoverinsa tekemän murhan tutkinnan sekä lisäksi yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa esti tutkimasta tähän liittyvää virsumiesten laajaa rahanpesua Nordea-pankissa.

Nämä estotoimet toteuttivat Espoon käräjäoikeus, kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström ja käräjätuomari Juha Lehto hetkellä, jolloin Nordea oli juuri päättämässä pääkonttorinsa siirtämisestä Ruotsista Suomeen vuonna 2018. Espoon käräjäoikeus on salannut tätä koskevat omat asiakirjansa ja on yhdessä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen kanssa asettanut valtioneuvoston ylläpitämälle palvelimelle (oikeus.fi) yksityisen yrityksen kanssa rakennetun laittoman estosuodattimen, jolla asian tutkintaa vaativien asiakirjojen ja todisteiden toimittaminen käräjäoikeuteen on estetty. Tämän lisäksi Lehto ja Espoon käräjäoikeuden laamanni Olli Saunanoja ovat asiakirjojen salaamista ja laittoman estosuodattimen käyttämistä koskevassa asiassaan harhauttaneet oikeuskansleria -- ja itse allekirjoittamiensa asiakirjojen armottomasti tapahtuneeksi todistamana myös jääneet kiinni onnistuneesta harhaanjohtamisesta. Sellaista on lailliseksi väitetty viranomaistoiminta Espoossa ja Espoon käräjäoikeudessa.

Todellisuudessa tämä Finanssivalvonnankin väärinkäytöksiin asti ulottuva Nordea-pankin, Nordströmin ja Lehdon täydellisesti dokumentoitu väärinkäytösasia on paljon laajempi ja ennen kaikkea paljon vakavampi. Nordea-pankin päätiedottaja Marko Vettenranta on antanut täydellisen kirjallisen tunnustuksen ja virsumiehet ovat allekirjoituksellaan vahvistaen sekä ylimielisinä että typeryyksissään todistaneet ja tunnustaneet koko yhteisen rikosjärjestelynsä perustuvan rakenteelliseen korruptioon. Se ei ole tyhjä sana. Omaisten kertoman mukaan Suomen valtion virsumiehet ovat tehneet tässä viranomaisten ja virkamiesten rikos- ja virkarikoskokonaisuudessa yhteensä yhdeksän (9) todistajien murhaa. Osan salaa hiljaisuudessa ja osan suureen näytöstyyliin. Ne, jotka ovat paikalla olleena yleisönä seuranneet virsumiesten järjestämiä näytösoikeudenkäyntejä useissa käräjäoikeuksissa, voivat vain muistella keitä muita oli silloin läsnä. Heitä kaikkia ei enää ole. Virsumiehet ottivat heiltä hengen.

Virsumiehet ja heidän rikollisliigansa Käytäntö -- kelvottomien virkamiesten muodostama suomalainen Mafia -- ovat valtion tosiasiallisena rikosmonopolina kaukana lain väärällä puolella. Siellä, missä viranomaisten ja virkamiesten velvollisuus noudattaa lain määräyksiä on kaikkein suurin, siellä niitä vähiten noudatetaan. Tärkein virsumiehiin liittyvä kysymys onkin hyvin yksinkertainen. Kun edes taloudellisia vahinkoja ei ole kyetty korvaamaan yhdelläkään eurolla ja virsumiehet jatkuvasti uhkailevat todistajia, kuinka ja milloin Suomen valtio aikoo korvata virsumiesten jo murhaamille tai törkeissä pahoinpitelyissä vammauttamille todistajille ja asianomistajille sekä heidän omaisilleen valtion korvausvastuulla aiheutetut vahingot, joita ei koskaan voida kokonaan korvata millään määrällä rahaa?

Kuoleman jälkeen ja mikä tieto saapui juuri nyt

Tämä kirjoitus on virkamiehen murhaamaksi joutuneen henkilön sanoma vielä elossa oleville -- mutta kuka virkamies hänet murhasi? Palautan tässä mieleen Ernesti Hentusen erään kuuluisan lauseen ehkä hieman epätarkasti muistaen: kuka turkin Eine Laineelle lahjoitti, sen tietävät vain Kekkonen ja Hentunen mutta Hentunen ei kerro.

On ollut onni tavata vielä aivan äskettäin henkilö, joka on itse paikalla olleena nähnyt Ernestin pitävän puhetta osuuskaupan portailla. Miespolvet vaipuvat unholaan mutta jotakin jää jäljelle opiksi seuraaville sukupolville. Ehkäpä Ernesti sanoisi nyt Lehdon ja Nordströmin asiassa seuraavalla tavalla: murhaajan nimen tietävät Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehto, kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordström ja länsi-Uudenmaan entinen poliisipäällikkö Jari Liukku mutta Lehto ja Nordström eivät kerro. On mahdollista, että kukaan muu ei tiedä.

Muistelemalla mitä Ernesti kirjoitti lehdessään (Totuuden Torvi) sen jälkeen kun lehden otsikosta oli syntynyt suuri meteli, virsumiesten toiminnasta kaiken nähneet voivat ennustella julkiseksi myöhemmin tulevia uusia tapahtumia. Lehdessä oli kirjoitettu ensin suurin kirjaimin: PUOLET KANSANEDUSTAJISTA ON HULLUJA. Sen ajan virsumiesten painostamaksi jouduttuaan Ernesti korjasi otsikon myöhempään lehteen. Otsikko kuului nyt: PUOLET KANSANEDUSTAJISTA EI OLE HULLUJA.

Tämä Ernestin kertoma on niinsanottua politiikkaa ja sitähän myös Nordströmin ja Lehdon edustaman syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinlaitoksen KAIKKI toiminta on. Politiikkaa ja vain politiikkaa teeskentelynä peittelytarkoituksessa ylläpidetyn mitättömän puolueteatterin ulkopuolella mutta virsumiesten pyörittämän politiikan seuraukset ovat ja ovat olleet äärimmäisen vakavat. Siksi sellainen virsumiesten politiikka on oikealta nimeltään yksinkertaisesti rikollisuutta. Ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta monopoliasemassa olevassa virkamiesten rikollisliigassa, jonka nimi on Käytäntö.

Aivan ylivoimaisen hieno onkin entisen poliisiylijohtajan, Mikko Paateron MTV:ssä vuonna 2010 esittämä poliisiorganisaation tärkein kehitystavoite. Paateron mukaan poliisiorganisaation tärkein kehitystavoite on estää alimman tason poliiseja saamasta tietää mitä he ovat tosiasiassa tekemässä. Tämä tarkoittaa sokeaa tottelevaisuutta ja vastuun poistamista likaisen työn tekijöiltä niin, etteivät he voi tietää mitä Käytännön ja sen virsumiesten rikoshanketta heidät on kulloinkin laitettu toteuttamaan. Vastuuta se ei poista. Vastuu vain siirtyy ylemmille esimiehille, jotka eivät ole mistään vastuussa sen enempää Käytännössä kuin käytännössäkään.

Virsumiesten toistensa suojelemiseen, syyllisyyden häivyttämiseen sekä valittamisen ja kantelemisen estämiseen käyttämästä pilkkomismenetelmästä huolimatta pitää aina muistaa, että tämä on viranomaisten ja virkamiesten joukkovoimalla pyörittämä yksi ja sama rikos- ja virkarikoskokonaisuus, joka ei vanhene koskaan. Ei pieni, vaan niin suuri, että itse allekirjoittamillaan asiakirjoilla kiinni jääneitä virsumiehiä on jo enemmän kuin sata.

Tämä ei edes ole kiistanalainen asia, sillä kaikki on luettavissa suoraan viranomaisten omista asiakirjoista. Pitää vain lukea niin monta asiakirjaa, että pilkonnan tulokset saadaan yhdistetyksi. Käytäntö on juuri sellainen kuin käytäntökin on -- viranomaisasemaan hakeutuneiden kaikkein kelvottomimpien virkamiesten muodostama ammattimainen, järjestäytynyt rikollisliiga, joka on ulottanut toimintansa Suomen ulkopuolellekin.

Ainoastaan kaltaistensa joukossa epäsuosioon joutuminen saattaa aiheuttaa virsumiehille sellaista, mitä saparonsa loukanneet pikkuporsaat voivat kohdata sikalassa. Virsumiesten sikamainen toiminta on kuitenkin vain heikkolaatuista peittelyä ja yhdessä lammasmedian kanssa lastentarhoista vanhainkoteihin asti syötetyllä perinteisellä propagandalla ja aivopesulla toteutettua tavallisten suomalaisten harhaanjohtamista ylemmän virkamiestason todellisten syyllisten suojelemiseksi.

Hyvin ovat virkamiehet rikos- ja virkarikoshankkeissaan virsumiehinä onnistuneet. Viranomaisjärjestelmiin ja julkisuuteen vääriä tietoja harhaanjohtamis-, peittely- ja vahingoittamistarkoituksessa syöttävät virsumiehet eivät joudu mistään vastuuseen ja he saavat ilman minkäänlaista rangaistuksen pelkoa tehdä yhdessä pankkinsa kanssa mitä tahansa. Virkamiesten oman rikollisliigan johtaja säilyy aina yhtä puhtoisena kuin tällä tavoin pankin ja virsumiesten yhdessä pesemä likainen rahakin. Nordea-pankki on Suomen suurin rahanpesijä.

Tämän halusi kerrottavaksi tärkein todistaja Nordea-pankin ja virsumiesten rikosasiassa viimeksi juuri ennen väkivaltaista kuolemaansa. Vaikka kerrottavaa oli paljon enemmänkin, virsumiehet ehtivät ensin. Nordea-pankin yllyttäminä he tunkeutuivat todistajan kotiin yöllä pimeässä ja murhasivat tärkeimmän todistajan. Kysykääpä vaikka Espoon käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Lehdolta ja kihlakunnansyyttäjä Vilhelm Nordströmiltä!

-- Juuri tällä hetkellä tätä kirjoitettaessa on saatu tieto, että virsumiehet järjestelevät jälleen uutta murhaa. Viranomaisrikollisten uusimpien hyökkäysten kohteena on nyt erään todistajana ja asianomistajana virsumiesten väärinkäytösten kohteeksi jo aikaisemmin pitkäaikaisesti joutuneen henkilön puoliso. --

Tehtävä kunnolliselle virkamiehelle

Kaikkien ymmärtämästä luonnollisesta syystä virsumiehistä ei eräitä jo muualla julkiseksi tulleita esimerkkejä ja lyhyitä mainintoja lukuunottamatta kerrota täällä mitään, kuten ei kerrota hallituksestakaan. Viranomaisrikollisuuden käsittely on siirtynyt kokonaan muualle, sovellettava tekniikka on muuttunut ja virsumiehistä kertovat henkilöt ovat vaihtuneet samalla kun koneet tekevät suurimman osan työstä itsenäisesti.

Näin on äärimmäisen huonojen tapahtumien kautta päästy aikaisempaa paljon parempaan tilanteeseen. Vuosikymmenien ajan todistajia ja asianomistajia vastaan hyökänneet ja edelleen hyökkäävät virsumiehet ovat pystyneet tuhoamaan hyökkäystensä kohteeksi joutuneiden ihmisten koko elämän mutta kaikkien suomalaisten puolustautumiseen soveltuvat monenlaiset uudet tekniset laitteet ohjelmineen ovat sen sijaan periaatteessa ikuisia tai ainakin helposti monistettavia ja jatkuvasti kehittyviä.

Siksi täälläkään ei tarvitse kertoa enää virsuista mitään eivätkä arvoasteikon pohjimmaiseksi asettuneet virsumiehet voi kiinnostaa ketään. Juuri kiinnostuksen puutteestahan johtuu, että virsumiehet ovat voineet jatkaa laajamittaista laitonta toimintaansa kenenkään estämättä. Ei edes ole ollut kovin ylentävää joutua kirjoittamaan viranomaisasemaan hakeutuneista osaamattomista ja oppimattomista pahoinpitelijöistä, murhaajista ja huijareista, jollaisia valtion rikosmonopolia joukkovoimalla pyörittävät virsumiehet ovat.

Lopuksi on syytä korostaa sitä täysin selvää tosiasiaa, että kaikki virkamiehet eivät ole virsumiehiä. Virkamiesten enemmistö on ihan kunnollista väkeä mutta he ovat yhtä hiljaisia kuin virsumiesten virantoimituksessa toinen toistensa suojelemina tekemien rikosten ja virkarikosten uhritkin. Voisikohan joku kunnollinen virkamies vihdoinkin päästää itsestään pienen äänen täällä vähäväkisessä pien-Suomessa, jonka väkiluku on vain noin tuhannesosa maailman koko väkiluvusta ja jonka pinta-ala on huomattavasti pienempi kuin pallon tasopinnaksi muuntavat kartat esittävät?

Gravity Generator, Tails, Signal, OnionShare, Tor Browser, Monero, Zcash ja lehtokurppa

Täällä ei siis kerrota eikä voida kertoa viranomaisrikollisuudesta. Sen sijaan saatetaan aivan muista syistä kertoa pääasiassa yksityisesti eräistä tieteeseen, tekniikkaan, taiteeseen ja luontoon liittyvistä aiheista. Niiden lähelle virsumiehillä ei osaamattomuutensa ja pahantapaisuutensa vuoksi ole koskaan pääsyä -- mutta millä keinoilla suomalaiset voisivat pitää riittävää etäisyyttä virsumiehiin? Tämän kirjoituksen viimeinen kappale linkkeineen antaa siihen kysymykseen alustavan vastauksen.

-- Oliko se lehtokurppa, vai virsutko ne vain narisevat? Ottaa kiinni tyhjästä ja nousee korkeuksiin, vaikka kukaan ei sitä nosta! Gravity Generator, Tails, Signal, OnionShare, Tor Browser, Monero ja Zcash ovat olemassa mutta lehtokurppa on paras. Vikiseekin niin vienosti. --

anttalainen.com/suomi/pankki/virsumiehet_666.html
 


anttalainen.com Helsinki Finland Europe (2719) -- | english | contact | fashion | offshore | suomi | galleria | lopettaneet | kartta | messut | pankki | tilauskeskus | yhteystiedot |